Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Pismo Vodećeg tijela

Pismo Vodećeg tijela

Biblija kaže da bi svi kršćani “trebali biti učitelji” (Hebr. 5:12). Zamisli! Jehova — najbolji učitelj koji postoji — poziva nas da poučavamo druge o njemu. Pomagati drugima da nauče istinu o Jehovi — u obitelji, skupštini ili službi propovijedanja — velika je čast, ali i ozbiljna odgovornost. Kako možemo uspješno izvršiti taj zadatak?

Odgovor nalazimo u riječima koje je apostol Pavao napisao Timoteju: “Posveti se javnom čitanju, poticanju, poučavanju.” Zatim je dodao: “Čineći to spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju” (1. Tim. 4:13, 16). Poruka koju prenosiš može ljudima spasiti život. Zato je jako važno da se trudiš usavršiti svoje čitanje i poučavanje. Ova će ti brošura pomoći u tome. Osvrnimo se na neka njena obilježja.

Na svakoj stranici naveden je biblijski redak koji služi kao načelo povezano s temom lekcije ili kao primjer kako se ta lekcija može primijeniti

Jehova je “Veliki Učitelj” (Iza. 30:20). Iako ćeš uz pomoć ove brošure postati vještiji u čitanju i poučavanju, nikad nemoj zaboraviti da poruka koju prenosiš dolazi od njega i da je on taj koji privlači ljude (Ivan 6:44). Stoga se često moli za sveti duh i često koristi Božju Riječ. Neka u prvom planu uvijek bude Jehova, a ne ti. Nastoj pomoći svojim slušateljima da izgrade duboku ljubav prema njemu.

Dobio si zadatak da poučavaš ljude i preneseš im najvažniju poruku koja je dana čovječanstvu. Sigurni smo da ćeš uspjeti u tome budeš li se oslanjao “na snagu koju daje Bog” (1. Petr. 4:11).

Tvoji suradnici,

Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka