Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

I ti možeš biti Božji prijatelj!

 8. POGLAVLJE

Tko su Božji neprijatelji?

Tko su Božji neprijatelji?

Božji je glavni neprijatelj Sotona Đavo. On je duhovno stvorenje koje se pobunilo protiv Jehove. Sotona se bori protiv Boga i nanosi mnoge patnje ljudima. Sotona je zao. On je lažac i ubojica (Ivan 8:44).

Druga duhovna stvorenja pridružila su se Sotoni u pobuni protiv Boga. Biblija ih naziva demonima. Poput Sotone, i demoni su neprijatelji ljudima. Oni uživaju kad ljudima nanose zlo (Matej 9:32, 33; 12:22). Jehova će zauvijek uništiti Sotonu i njegove demone. Njima je ostalo još samo malo vremena da ljudima nanose patnje (Otkrivenje 12:12).

Želiš li biti Božji prijatelj, ne smiješ činiti ono što Sotona želi da činiš. Sotona i demoni mrze Jehovu. Oni su Božji neprijatelji i žele i tebe učiniti Božjim neprijateljem. Ti moraš izabrati kome želiš ugoditi — Sotoni ili Jehovi. Ako želiš vječni život, moraš izabrati vršenje Božje volje. Sotona se služi mnogim lukavstvima i sredstvima kako bi zaveo ljude. Mnoge je ljude uspio prevariti (Otkrivenje 12:9).