Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

I ti možeš biti Božji prijatelj!

 17. POGLAVLJE

Da bi imao prijatelja, moraš biti prijatelj

Da bi imao prijatelja, moraš biti prijatelj

Prijateljstvo se temelji na ljubavi. Što više učiš o Jehovi, to će veća biti tvoja ljubav prema njemu. Kako bude rasla tvoja ljubav prema njemu, tako će rasti i tvoja želja da mu služiš. To će te potaknuti da postaneš učenik Isusa Krista (Matej 28:19). Pridružiš li se sretnoj obitelji Jehovinih svjedoka moći ćeš zauvijek uživati prijateljstvo s Bogom. Što moraš činiti da bi to postigao?

Moraš pokazivati svoju ljubav prema Bogu time da budeš poslušan njegovim zakonima. “Ljubav prema Bogu znači ovo: da držimo njegove zapovijedi; a njegove zapovijedi nisu teške” (1. Ivanova 5:3).

Primjenjuj ono što učiš. Isus je ispričao usporedbu koja to prikazuje. Mudar čovjek sagradio je svoju kuću na stijeni. Lud je čovjek svoju kuću sagradio na pijesku. Kad je došla velika oluja, kuća koja je bila sagrađena na stijeni nije se srušila, dok se kuća sagrađena na pijesku srušila uz veliku lomljavu. Isus je rekao da oni koji slušaju njegove pouke i postupaju po njima nalikuju mudrom čovjeku koji je gradio na stijeni. No oni koji slušaju njegova učenja, a ne postupaju po njima nalikuju ludom čovjeku koji je gradio na pijesku. Kojem bi od njih ti želio biti nalik? (Matej 7:24-27).

 Predanje. Predati se znači obratiti se Jehovi u molitvi i reći mu da zauvijek želiš vršiti njegovu volju. Vršenje Božje volje pokazuje da si učenik Isusa Krista (Matej 11:29).

Krštenje. “Krsti se i operi svoje grijehe prizivajući njegovo ime” (Djela apostolska 22:16).

Potpuno se posveti služenju Bogu. “Što god činite, radite na tome cijelom dušom kao Jehovi, a ne ljudima” (Kološanima 3:23).