Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 1. POGLAVLJE

“Ljubiti Boga znači držati zapovijedi njegove”

“Ljubiti Boga znači držati zapovijedi njegove”

“Ljubiti Boga znači držati zapovijedi njegove, a zapovijedi njegove nisu teške” (1. IVANOVA 5:3)

1, 2. Zbog čega ljubiš Jehovu?

LJUBIŠ li Boga? Ako si već predao svoj život Jehovi Bogu, nema sumnje da ćeš potvrdno odgovoriti na to pitanje, što je i razumljivo. Posve je prirodno da osjećamo ljubav prema Jehovi. No ta je ljubav zapravo odgovor na ljubav koju on pokazuje nama. Biblija to ovako opisuje: “Mi ljubimo, jer je [Jehova] prvo ljubio nas” (1. Ivanova 4:19).

2 Jehova je učinio prvi korak kako bi nam pokazao svoju ljubav. Dao nam je Zemlju, naš prekrasan dom. Brine se za naše materijalne potrebe (Matej 5:43-48). Što je još važnije, vodi brigu o našim duhovnim potrebama. Dao nam je svoju Riječ, Bibliju. Osim toga, on nas poziva da mu se molimo i jamči nam da će nas saslušati i pomoći nam svojim svetim duhom (Psalam 65:2; Luka 11:13). Iznad svega, poslao je svog ljubljenog Sina da nas otkupi i tako izbavi od grijeha i smrti. Jehovina je ljubav prema nama doista velika! (Pročitaj Ivana 3:16 i Rimljanima 5:8.)

3. (a) Što moramo učiniti ako se želimo održati u Božjoj ljubavi? (b) O kojem važnom pitanju trebamo razmisliti i gdje možemo naći odgovor na njega?

 3 Jehova želi da zauvijek ostanemo u okrilju njegove ljubavi. Međutim, o nama ovisi hoće li se to i ostvariti. Božja nas Riječ poziva: “Održite se u ljubavi Božjoj (...) nadajući se vječnom životu!” (Juda 21). Izraz “održite se” ukazuje na to da mi sami moramo uložiti trud kako bismo ostali u Božjoj ljubavi. Moramo poduzeti konkretne korake koji će pokazati da mu želimo uzvratiti ljubav. Stoga bismo trebali razmisliti o vrlo važnom pitanju: Kako mogu pokazati Bogu da ga ljubim?  Odgovor nalazimo u riječima koje je pod Božjim nadahnućem napisao apostol Ivan: “Ljubiti Boga znači držati zapovijedi njegove, a zapovijedi njegove nisu teške” (1. Ivanova 5:3). Bit će korisno za nas podrobnije razmotriti značenje tih riječi, jer zasigurno želimo pokazati svom Bogu koliko ga ljubimo.

“LJUBITI BOGA ZNAČI...”

4, 5. Opiši kako se u tvom srcu rodila ljubav prema Jehovi.

4 Već spomenutu izjavu apostol Ivan započeo je riječima: “Ljubiti Boga znači...” Razmotrimo kako je apostol Ivan objasnio što znači ljubiti Boga. No prije nego što to razmotrimo, pokušaj se prisjetiti trenutka kad si prvi put u srcu osjetio ljubav prema Jehovi.

Predanjem i krštenjem započinjemo život u kojem ćemo iz ljubavi biti poslušni Jehovi

5 Sjeti se vremena kad si tek počeo upoznavati istinu o Jehovi i njegovim naumima i graditi svoju vjeru. Shvatio si da ti je Jehova, unatoč tome što si se rodio kao grešan čovjek otuđen od njega, posredstvom Krista pružio priliku da dobiješ savršenstvo koje je Adam izgubio i da naslijediš vječni život (Matej 20:28; Rimljanima 5:12, 18). Počeo si uviđati koliku je žrtvu Jehova učinio kad je poslao svog najdražeg Sina da umre za tebe. Dirnut time, zavolio si Boga koji ti je pokazao tako veliku ljubav. (Pročitaj 1. Ivanovu 4:9, 10.)

6. Kako se pokazuje prava ljubav i na što je tebe potaknula ljubav prema Bogu?

6 Međutim, taj je osjećaj bio tek prva iskra prave ljubavi prema Jehovi. Ljubav se ne svodi samo na osjećaje ili riječi. Nije dovoljno samo reći: “Ja ljubim Jehovu”, jer istinska ljubav prema Bogu podrazumijeva mnogo više od toga. Slično kao i vjera, prava se ljubav očituje djelima (Jakov 2:26). Preciznije govoreći, ljubav se pokazuje postupcima koji se dopadaju voljenoj osobi.  Dakle, kad se ljubav prema tvom nebeskom Ocu Jehovi ukorijenila u tvom srcu, probudila je u tebi želju da živiš onako kako to on želi. Jesi li kršteni Jehovin svjedok? Ako jesi, onda te upravo duboka ljubav prema Jehovi i odanost njemu potaknula da doneseš najvažniju odluku u svom životu. Predao si se Jehovi kako bi vršio njegovu volju, a svoje si predanje potvrdio krštenjem. (Pročitaj Rimljanima 14:7, 8.) Želiš li se držati tog čvrstog obećanja koje si dao Jehovi, moraš činiti ono što je apostol Ivan spomenuo u nastavku.

“...DRŽATI ZAPOVIJEDI NJEGOVE”

7. Navedi neke Božje zapovijedi i objasni kako moramo živjeti da bismo ih se držali.

7 Ivan je objasnio da ljubiti Boga znači “držati zapovijedi njegove”. Koje su to zapovijedi? Jehova nam je u svojoj Riječi, Bibliji, dao niz konkretnih zapovijedi. Naprimjer, zabranio je opijanje, blud, idolopoklonstvo, krađu i laganje (1. Korinćanima 5:11; 6:18; 10:14; Efežanima 4:28; Kološanima 3:9). Ako želimo držati Božje zapovijedi, moramo živjeti u skladu s jasnim moralnim mjerilima navedenim u Bibliji.

8, 9. Kako možemo znati što je ugodno Jehovi čak i kada ne postoji konkretna biblijska zapovijed za određenu situaciju? Navedi primjer koji to potvrđuje.

8 No ako želimo ugoditi Jehovi, nije dovoljno samo držati se njegovih izričitih zapovijedi. Jehova nas nije opteretio zakonima koji bi regulirali svako područje našeg života. Stoga se svakoga dana možemo suočiti s mnogim situacijama za koje ne postoje konkretne biblijske zapovijedi. Kako možemo u takvim slučajevima znati kako bi Jehova želio da postupimo? Iz Biblije možemo jasno naučiti kako Bog razmišlja. Proučavajući je,  saznajemo što Jehova voli, a što mrzi. (Pročitaj Psalam 97:10; Mudre izreke 6:16-19.) Učimo prepoznavati stavove i postupke koje on cijeni. Što bolje upoznajemo Jehovinu osobnost i način postupanja, to više omogućavamo njegovom načinu razmišljanja da utječe na naše odluke i postupke. Tako ćemo čak i u brojnim situacijama za koje ne postoji neka konkretna biblijska zapovijed moći razumjeti “što je Jehovina volja” (Efežanima 5:17).

9 Evo jednog primjera. U Bibliji ne nalazimo zapovijed koja izričito zabranjuje gledanje filmova ili serija u kojima se prikazuje nasilje ili spolni nemoral. No da li nam zaista treba izričita zabrana o gledanju takvih sadržaja? Znamo kako Jehova gleda na to. Njegova nam Riječ jasno kaže: “Onoga tko ljubi nasilje silno mrzi duša [Jehovina]” (Psalam 11:5). U njoj isto tako piše: “Bog će suditi bludnicima i preljubnicima” (Hebrejima 13:4). Razmišljajući o tim nadahnutim riječima, jasno možemo razumjeti što je Jehovina volja. Stoga se ne želimo zabavljati gledanjem zorno prikazanih postupaka koje naš Bog mrzi. Znamo da je Jehovi drago kad se klonimo moralne prljavštine koju ovaj svijet prikazuje kao bezazlenu zabavu. *

10, 11. Zašto smo poslušni Jehovi i kakvu mu poslušnost iskazujemo?

10 Što je glavni razlog zašto držimo Božje zapovijedi? Zašto svoj svakodnevni način života usklađujemo s Božjim načinom razmišljanja? To ne činimo naprosto zato da ne budemo kažnjeni ili da izbjegnemo loše posljedice koje doživljavaju oni koji zanemaruju Božju  volju (Galaćanima 6:7). Ne, mi smo poslušni Jehovi zato što je to izvrstan način da mu pokažemo koliko ga ljubimo. Kao što dijete svim srcem želi steći naklonost svog oca, tako i mi želimo steći Jehovinu milost i naklonost (Psalam 5:12). On je naš Otac i mi ga ljubimo. Ništa nas toliko ne raduje i ništa nam ne donosi toliko zadovoljstva kao spoznaja da svojim načinom života “stječemo milost Jehovinu” (Mudre izreke 12:2).

11 Stoga naša poslušnost Jehovi nije prisilna. * Isto tako, mi ne biramo kada ćemo i pod kojim uvjetima biti poslušni Jehovi, slušajući ga samo onda kada to nama odgovara ili kad nam to ne predstavlja neki veliki problem. Naprotiv, mi smo ‘poslušni od srca’ (Rimljanima 6:17). Imamo stav kakav je imao i psalmist, koji je napisao: “Uživat ću u zapovijedima tvojim, koje ljubim” (Psalam 119:47). Da, mi smo iz ljubavi poslušni Jehovi. Znamo da on zaslužuje — a i zahtijeva — našu potpunu i bezuvjetnu poslušnost (5. Mojsijeva 12:32). Voljeli bismo da Jehova za nas kaže ono što njegova Riječ kaže za vjernog patrijarha Nou. On je dokazao svoju ljubav prema Bogu time što mu je desetljećima bio poslušan i zato Biblija kaže: “Noa je sve učinio kako mu je Bog zapovjedio. Upravo je tako učinio” (1. Mojsijeva 6:22).

12. Kada naša poslušnost raduje Jehovino srce?

12 Kako Jehova gleda na našu dragovoljnu poslušnost? Biblija nam kaže da njome ‘radujemo njegovo srce’ (Mudre izreke 27:11). Da li se doista Vrhovni  Vladar svega što postoji raduje zbog naše poslušnosti? Da, i to s dobrim razlogom! Jehova nam je dao slobodnu volju. To znači da imamo slobodu izbora — možemo izabrati hoćemo li slušati Boga ili nećemo (5. Mojsijeva 30:15, 16, 19, 20). Kad dragovoljno odlučimo biti poslušni našem nebeskom Ocu Jehovi i kad nas na tu odluku potakne srce puno ljubavi prema njemu, njega to čini vrlo sretnim i zadovoljnim (Mudre izreke 11:20). A time ujedno izabiremo najbolji način života.

“ZAPOVIJEDI NJEGOVE NISU TEŠKE”

13, 14. Zašto se može reći da Božje zapovijedi nisu teške i kojim bismo si primjerom to mogli predočiti?

13 Apostol Ivan otkrio nam je nešto vrlo utješno o Jehovinim zahtjevima, naime da “zapovijedi njegove nisu teške”. * Jehovini zahtjevi nisu nerazumni ili okrutni. Njegove zapovijedi nisu takve da bi nesavršenim ljudima bilo nemoguće držati ih se.

14 Mogli bismo si to predočiti sljedećim primjerom. Neki dobar prijatelj zamoli te da mu pomogneš oko selidbe. Ima mnogo kutija koje treba prenijeti. Neke su dovoljno lagane da ih jedna osoba može lako nositi, no druge su teške i moraju ih nositi dvije osobe. Tvoj prijatelj odabere kutije koje bi htio da ti poneseš. Bi li on tražio od tebe da nosiš kutije za koje zna da su preteške za tebe? Ne bi. Sigurno ne bi htio da se ozlijediš pokušavajući ih sam nositi. Slično tome, naš Bog nas voli  i brine se za nas, pa ne traži da držimo zapovijedi koje bi nam bilo preteško izvršavati (5. Mojsijeva 30:11-14). On od nas ne bi nikada tražio da nosimo tako težak teret. Jehova zna naše granice, jer “dobro poznaje građu našu, sjeća se da smo prah” (Psalam 103:14).

15. Zašto možemo biti uvjereni da su Jehovine zapovijedi za naše dobro?

15 Jehovine nam zapovijedi nipošto nisu teret, već služe za našu dobrobit. (Pročitaj Izaiju 48:17.) Zato je Mojsije Izraelcima ovako rekao: “Jehova nam je zapovjedio da držimo sve ove uredbe. Jehova, Bog naš, zapovjedio nam je da ga se bojimo da bi nam uvijek bilo dobro i da bismo ostali na životu, kao danas” (5. Mojsijeva 6:24). I mi možemo biti uvjereni da nam je Jehova dao svoje zapovijedi imajući na umu našu dugoročnu, vječnu dobrobit. Zar bi i moglo biti drugačije? Jehova je beskrajno mudar (Rimljanima 11:33). Stoga zna što je za nas najbolje. Osim toga, on je oličenje ljubavi (1. Ivanova 4:8). Ljubav, koja je središnje obilježje njegove osobnosti, utječe na sve što on kaže i čini. Sve zapovijedi koje daje svojim slugama temelje se na njoj.

16. Što nam omogućava da budemo poslušni unatoč utjecaju iskvarenog svijeta i sklonostima našeg nesavršenog tijela?

16 Time se ne želi reći da je lako biti poslušan Bogu. Moramo se odupirati utjecaju ovog iskvarenog svijeta koji je “pod vlašću Zloga” (1. Ivanova 5:19). Moramo se boriti i sa svojim nesavršenim tijelom, koje nas navodi da kršimo Božje zapovijedi (Rimljanima 7:21-25). No naša ljubav prema Bogu može sve to nadjačati. Jehova blagoslivlja one koji mu žele svojom poslušnošću pokazati da ga ljube. On daje svoj sveti duh “onima koji mu se pokoravaju” (Djela apostolska 5:32). Taj duh stvara divne plodove u nama — dragocjene osobine  koje nam mogu pomoći da budemo poslušni Bogu (Galaćanima 5:22, 23).

17, 18. (a) Što ćemo razmotriti u ovoj knjizi i što bismo pritom trebali imati na umu? (b) O čemu će govoriti sljedeće poglavlje?

17 U ovoj ćemo knjizi razmotriti Jehovina načela, moralne smjernice i brojne navode iz njegove Riječi koji otkrivaju njegovu volju. No pritom bi bilo dobro da zadržimo na umu nekoliko važnih misli. Ne zaboravimo da nas Jehova ne prisiljava da se držimo njegovih zapovijedi i načela. On želi da mu budemo poslušni zato što nas srce na to potiče. Ne zaboravimo ni to da nas Jehova poziva da živimo na način koji će nam već danas donijeti mnoge blagoslove, a u budućnosti vječni život. Dragovoljna poslušnost izvrstan je način da pokažemo Jehovi koliko ga ljubimo.

18 Da bi nam pomogao razlikovati ispravno od pogrešnog, Jehova nam je s ljubavlju dao jedan poseban dar — savjest. No da bi nam služila kao pouzdan vodič kroz život, ona mora biti ispravno oblikovana, a upravo o tome govorit će sljedeće poglavlje.

^ odl. 11 Čak i zli duhovi mogu biti poslušni kad ih se na to prisili. Kad je Isus demonima zapovjedio da izađu iz ljudi koje su opsjeli, demoni su bili prisiljeni priznati njegovu moć i poslušati ga, premda protiv svoje volje (Marko 1:27; 5:7-13).

^ odl. 13 Grčka riječ ovdje prevedena izrazom “teške” koristi se i u Mateju 23:4, u izrazu “teški tereti”, koji se odnosi na sitničave propise i ljudske predaje, koje su pismoznanci i farizeji nametali ljudima. Javlja se i u Djelima apostolskim 20:29, 30, gdje je prevedena s “okrutni” i opisuje nemilosrdne otpadnike za koje je rečeno da će “iznositi iskrivljena učenja” i navoditi druge na pogrešan put.