Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Moja knjiga biblijskih priča

 110. PRIČA

Timotej — Pavlov novi pomoćnik

Timotej — Pavlov novi pomoćnik

MLADI čovjek kojeg vidiš ovdje s apostolom Pavlom je Timotej. On je živio sa svojom obitelji u Listri. Njegova se majka zvala Eunika, a baka Loida.

Ovo je treći puta kako je Pavao posjetio Listru. Godinu i nešto prije, Pavao i Barnaba došli su ovamo na svoje prvo misionarsko putovanje. Sada se Pavao vratio sa svojim prijateljem Silom.

Znaš li što Pavao govori Timoteju? “Da li bi se želio pridružiti meni i Sili?” pitao je. “Trebali bi tvoju pomoć u propovijedanju ljudima u dalekim krajevima.”

“Da”, odgovorio je Timotej, “volio bih poći.” Uskoro je Timotej ostavio obitelj i pošao s Pavlom i Silom. Ali prije nego učimo o tom putu, hajde da vidimo što se dogodilo Pavlu. Prošlo je oko 17 godina otkako mu se pojavio Isus na putu za Damask.

Sjeti se, Pavao je otišao u Damask s namjerom da proganja Isusove učenike, a sada je on i sam učenik! Kasnije su neki neprijatelji nastojali ubiti Pavla, jer nisu voljeli njegovo učenje o Isusu. Ali učenici su pomogli Pavlu da pobjegne. Stavili su ga u košaru i spustili izvan gradskih zidina.

Zatim je Pavao otišao u Antiohiju da propovijeda. Tamo su se Isusovi sljedbenici prvi put nazvali kršćanima. Pavao i Barnaba otišli su iz Antiohije na misionarsko putovanje u udaljene zemlje. Jedan od gradova kojeg su posjetili bio je Listra, rodni dom Timoteja.

Sada, oko godinu dana kasnije, Pavao se vratio u Listru na drugo putovanje. Kada je Timotej pošao s Pavlom i Silom, znaš li kamo su pošli? Pogledaj kartu, pa ćemo naučiti neka mjesta.

Najprije su otišli u obližnju Ikoniju, tada u drugi grad Antiohiju. Nakon toga putovali su prema Troji, zatim prema Filipima, Solunu i Bereji. Vidiš li Atenu na karti? Pavao je i tamo propovijedao. Nakon toga su proveli godinu i po propovijedajući u Korintu. Napokon su na kratko ostali u Efezu. Tada su se vratili brodom u Cezareju, otputovali u Antiohiju gdje je Pavao stanovao.

Tako je Timotej putovao stotinama i stotinama kilometara pomažući Pavlu “propovijedati dobru vijest” i osnovali su mnoge kršćanske skupštine. Kad odrasteš, hoćeš li biti vjeran Božji sluga kao Timotej?