Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 112. PRIČA

Brodolomci na otoku

Brodolomci na otoku

POGLEDAJ! Brod je u nevolji! Razbio se je u komade! Vidiš li ljude kako skaču u vodu? Neki su to već pred kratkim učinili. Da li je i Pavao tamo? Da vidimo što se je s njim dogodilo.

Sjeti se, dvije su godine Pavla zadržali u zatvoru u Cezareji. Tada je on zajedno s nekim zatvorenicima poslan u Rim brodom. Kada su prolazili pored Krete, pogodila ih je velika oluja. Vjetar je tako puhao da ljudi nisu mogli stajati na palubi. Nisu mogli vidjeti sunce po danu niti zvijezde noću. Konačno, nakon mnogo dana, na brodu su izgubili svaku nadu u spasenje.

Tada je Pavao ustao i rekao: “Nijedan od vas neće izgubiti svoj život, samo brod će biti izgubljen. Prošle je noći Božji anđeo došao k meni i rekao: ’Ne boj se, Pavle! Ti moraš doći Cezaru. A Bog će spasiti sve ostale koji su s tobom’”.

Oko ponoći 14 dana nakon što je počela oluja, mornari su zapazili da voda postaje plića! Zbog straha da ne udare u stijenu u mraku bacili su sidra. Idućeg jutra ugledali su zaljev. Odlučili su pokušati upravljati brodom prema obali.

Kada su došli blizu obale, brod je udario u prudinu (pješčani plićak) i razbio se. Tada su ga počeli udarati valovi, tako da se raspao u komade. Kapetan je rekao: “Svi koji znate plivati skočite u more i plivajte prema obali. Ostali neka skoče za njima i uhvate se za komade broda.” Tako su i učinili. Svih 276 osoba na brodu dospjeli su sigurno do obale, kao što je anđeo i obećao.

Otok se zvao Malta. Ljudi na njemu bili su dobri i pobrinuli su se za ove s broda. Kad se vrijeme popravilo Pavao je uzeo drugi brod i krenuo prema Rimu.