POGLEDAJ ovu užasnu stvar koja se događa. Isus je ubijen. Stavili su ga na stup. Zabili su mu čavle u dlanove i noge. Zašto bi itko želio da to učini Isusu?

Zato jer su neke osobe mrzile Isusa. Znaš li tko je to bio? Jedan od njih bio je zao anđeo sotona, đavao. On je Adama i Evu naveo na neposlušnost prema Jehovi. Sotona je naveo Isusove neprijatelje da učine tako jezivu stvar.

I prije nego što je Isus pribijen na stup, njegovi su mu neprijatelji činili podle stvari. Sjeti se kako su došli u vrt Getseman i odveli ga. Tko su bili ti neprijatelji? Da, bili su to religiozni vođe. Da vidimo što se je tada dogodilo.

Kad su ga religiozni vođe odveli, Isusovi su se apostoli razbježali. Ostavili su Isusa samog s neprijateljima, jer su se uplašili. Ali apostoli Petar i Ivan nisu otišli daleko. Vratili su se da vide što se događa s Isusom.

Svećenici su odveli Isusa jednom starom čovjeku, Ani, koji je bio vrhovni svećenik. Gomila nije dugo tu ostala. Odveli su ga tada u kuću Kaife, koji je sada vrhovni svećenik. Mnogi su se religiozni vođe skupili u toj kući.

Ovdje u kući Kaife bilo je ispitivanje. Narod je govorio laži o Isusu. Svi religiozni vođe su izjavili: “Da, on mora umrijeti!” Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama.

Dok se sve to događalo, Petar je bio vani na dvorištu. Bila je hladna noć i ljudi su naložili vatru. Dok su se grijali pored vatre, jedna je sluškinja vidjela Petra i rekla: “Ovaj je čovjek također bio s Isusom.”

“Ne, nisam!” odgovorio je Petar.

Tri je puta narod rekao da je Petar bio s Isusom. Ali svaki je put Petar rekao da to nije istina. Kad je treći puta to izgovorio, Isus se je okrenuo i pogledao Petra. Petar je osjetio veliko žaljenje što je izrekao te laži, otišao je i počeo plakati.

Kad se sunce počelo podizati u petak ujutro, svećenici su odveli Isusa na njihovo mjesto sastajanja u Sinedrij. Tu su razgovarali što da s njim učine. Odveli su ga Ponciju Pilatu, vladaru pokrajine Judeje.

“To je zao čovjek,” govorili su svećenici Pilatu. “Trebao bi biti ubijen!” Nakon što je Isusu postavio nekoliko pitanja, Pilat je rekao: “Ja ne vidim da je on učinio išta loše!” Tada je poslao Isusa Herodu Antipi. Herod je bio vladar Galileje, ali je živio u Jeruzalemu. Ni Herod nije vidio da je Isus učinio nešto loše, pa ga je poslao nazad k Pilatu.

Pilat je želio pustiti Isusa. Ali Isusovi su neprijatelji željeli da umjesto njega pusti drugog zatvorenika. Taj se čovjek zvao Baraba. Bilo je oko podne, kad je Pilat izveo Isusa. Rekao je narodu: “Pogledajte! Vaš kralj!” Ali glavni je svećenik uzviknuo: “Odvedi ga! Ubij ga! Ubij ga!” Zato je Pilat pustio Barabu na slobodu, a Isusa odveo da bude ubijen.

U petak rano poslijepodne, Isus je obješen na stup. Možeš ga vidjeti na slici, ali sa svake strane je na stupu visio po jedan zločinac. Kratko prije nego je Isus umro, jedan od zločinaca mu je rekao: “Sjeti me se kad budeš došao u svoje Kraljevstvo.” A Isus mu je odgovorio: “Obećajem ti da ćeš biti sa mnom u raju.”

Nije li to prekrasno obećanje? Znaš li o kakvom je raju Isus govorio? Da, o Zemlji. I kada Isus bude vladao na nebu kao Kralj, on će dovesti onoga čovjeka natrag u život da se raduje u novom raju na Zemlji. Ne možemo li zbog toga biti sretni?