DJEVOJČICA koju vidiš ima 12 godina. Isus je drži za ruku, a njeni roditelji stoje pored nje. Znaš li zašto su tako sretni? Da vidimo.

Otac djevojčice je bio ugledan čovjek imenom Jair. Njegova kćer se je razboljela i ostala u krevetu. Ali nije joj bilo bolje. Bilo joj je sve lošije i lošije. Jair i žena mu bili su vrlo zabrinuti, jer je izgledalo da će njihova mala djevojčica umrijeti. Ona je bila njihova jedinica. Stoga je Jair potražio Isusa. Čuo je o čudima koja je Isus činio.

Kad je Jair Isusa našao, oko njega je bila velika množica ljudi. Ali Jair se je probio kroz mnoštvo i pao pred Isusove noge. “Moja kćer je vrlo, vrlo bolesna”, rekao je. “Molim te dođi i učini da joj bude bolje”, preklinjao je. Isus je obećao da će doći.

Dok su išli mnoštvo se je guralo sve bliže. Iznenada je Isus stao. “Tko me se dotakao?” upitao je. Isus je osjetio kako je iz njega izašla sila, stoga je znao da ga je netko dotakao. Ali tko? Bila je to žena koja je već 12 godina teško bolovala. Ona je došla, dotakla Isusovu odjeću i bila izliječena!

Jairu je bilo mnogo lakše, jer je vidio kako je lako Isusu da nekoga izliječi. Ali tada je došao glasnik. “Ne dosađuj više Isusu”, rekao je Jairu. “Tvoja kćer je umrla”. Isus je to čuo i rekao Jairu: “Ne brini se, bit će sve u redu.”

Kad su stigli Jairovoj kući, ljudi su plakali u velikoj žalosti. Ali Isus je rekao: “Ne plačite. Dijete nije umrlo. Ono samo spava.” Ali oni su se smijali i rugali se Isusu, jer su znali da je mrtva.

Isus je tada odveo oca, majku i trojicu svojih apostola u sobu gdje je ležalo dijete. Uzeo ju je za ruku i rekao: “Ustani!” I ona je oživjela, upravo kao što vidiš ovdje. Ustala je i počela hodati! Zbog toga su joj majka i otac toliko sretni.

To nije prva osoba koju je Isus uskrsnuo iz mrtvih. Prema Bibliji, prvi je bio sin udovice koja je živjela u gradu Nainu. Kasnije je Isus uskrsnuo i Lazara, Marijinog i Martinog brata. Kada Isus bude vladao kao Božji kralj uskrsnut će mnogo, mnogo mrtvih. Nećemo li radi toga biti sretni?