SADA je utorak navečer, dva dana kasnije. Isus i njegovih 12 apostola došli su u ovu veliku gornju sobu da jedu pashalnu večeru. Čovjek, kojeg vidiš kako odlazi je Juda Iskariot. On odlazi kazati svećenicima kako da uhvate Isusa.

Dan prije, Juda je otišao k njima i pitao: “Što ćete mi dati ako vam pomognem uhvatiti Isusa?” Oni su rekli: “Trideset srebrnika.” Zato je Juda sada otišao po te ljude kako bi ih doveo do Isusa. Nije li to užasno?

Pashalna večera je završila. Ali Isus je sada počeo novu večeru. Prelomio je krišku kruha i rekao apostolima: “Jedite, jer to znači moje tijelo koje se daje za vas.” Tada je uzeo čašu vina i rekao: “Pijte, jer to znači moju krv, koja je prolivena za vas.” Biblija to naziva ’Gospodinovo večernje jelo’ ili ’Gospodinova večera’.

Izraelci su slavili Pashu da bi se potsjetili kako je Božji anđeo prolazio kraj njihovih kuća u Egiptu, ali je ubijao samo prvorođence u kućama Egipćana. Ali sada je Isus želio da se njegovi sljedbenici sjećaju njega i toga kako je za njih dao svoj život. I zato im je rekao da trebaju slaviti tu posebnu večeru svake godine.

Nakon Spomen večere, Isus je rekao svojim apostolima da budu hrabri i čvrsti u vjeri. Na kraju su pjevali pjesme Bogu, a zatim otišli. Sada je već vrlo kasno, već je prošla ponoć. Da vidimo kamo oni idu?