Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 97. PRIČA

Isus dolazi kao Kralj

Isus dolazi kao Kralj

KRATKO nakon što je izliječio dvojicu slijepaca, Isus je stigao u malo selo blizu Jeruzalema. Rekao je dvojici učenika: “Idite u selo i nađite mlado magare. Odvežite ga i dovedite k meni.”

Kad su mu magare doveli, Isus je sjeo na njega. Tada je odjahao u obližnji Jeruzalem. Kad je stigao blizu grada, velika množica ljudi došla je da ga sačeka. Mnogi su skinuli svoje ogrtače i položili ih na put. Ostali su odrezali palmine grančice i pobacali ih po zemlji, vičući: “Neka Bog blagoslovi kralja koji ide u Jehovino ime.”

Davno prije, novi su kraljevi Izraela jahali u Jeruzalem na mladim magarcima da bi se pokazali narodu. To je činio i Isus. A ovi ljudi pokazuju da žele da im Isus bude kralj. Ali nije ga sav narod želio. To možemo vidjeti po tome što se je dogodilo kad je Isus pošao u hram.

U templu je Isus liječio slijepe ili bogalje. Kad su to vidjela mala djeca, hvalila su Isusa. To je razljutilo svećenike i oni su rekli Isusu: “Čuješ li što djeca govore?”

“Da, čujem”, odgovorio je Isus. “Niste li nikad čitali u Bibliji kada kaže: ’Iz ustiju male djece Bog će dobiti slavu’.” Tako djeca slave Božjeg kralja.

Mi želimo biti kao i ova djeca, zar ne? Neki nas ljudi mogu pokušavati zaustaviti u govorenju o Jehovinom kraljevstvu. Ali mi ćemo i dalje nastaviti pričati drugima o prekrasnim stvarima koje je Isus radio ljudima.

Nije bilo vrijeme da Isus vlada kao Kralj, dok je bio na Zemlji. Kada će doći to vrijeme? Isusovi učenici željeli su to znati. O tome ćemo učiti u nastavku.