VIDIŠ li onu jasnu zvijezdu na koju pokazuju ovi ljudi? Zvijezda se je pojavila kada su napustili Jeruzalem. Ti su ljudi s Istoka i proučavali su zvijezde. Vjerovali su da je pojava nove zvijezde od velikog značenja za njih.

Kad su došli u Jeruzalem, upitali su: “Gdje je dijete što će biti židovski kralj?” “Židovi” je bilo još jedno ime za Izraelce. “Najprije smo vidjeli djetetovu zvijezdu kad smo bili na Istoku”, rekli su oni. “I došli smo da mu služimo”.

Kad je Herod, kralj u Jeruzalemu, za to čuo, jako se je uznemirio. Nije želio da drugi kralj zauzme njegovo mjesto. Zato je pozvao vrhovne svećenike i upitao: “Gdje je obećano da će se kralj roditi?” Oni su odgovorili: “Biblija kaže da će to biti u Betlehemu.”

Stoga je Herod pozvao ljude s Istoka i rekao: “Idite i potražite malo dijete. Kad ga nađete, javite mi. I ja želim otići da mu služim.” Ali, u stvari, Herod je želio naći dijete da ga može ubiti.

Tada se zvijezda pomakla ispred ljudi prema Betlehemu i stala iznad mjesta gdje se je nalazilo dijete. Kad su ljudi ušli u kuću, našli su Mariju i malog Isusa. Donijeli su poklone i dali ih Isusu. Ali, kasnije je Jehova u snu upozorio one ljude da se ne vraćaju Herodu. Tako su se vratili u vlastitu zemlju drugim putem.

Kad je Herod čuo, da su se ljudi s Istoka vratili svojim kućama, vrlo se je razljutio. Dao je zapovijed da se svi dječaci u Betlehemu ispod dvije godine starosti — ubiju! Ali Jehova je upozorio Josipa na vrijeme u snu i on je sa svojom obitelji otišao u Egipat. Kasnije, kad je Josip saznao da je Herod umro, uzeo je Mariju i Isusa i vratio se kući u Nazaret. Tamo je Isus odrastao.

Što misliš, tko je učinio da ona zvijezda zasije? Sjeti se, ljudi su najprije otišli u Jeruzalem kad su vidjeli zvijezdu. Sotona, đavao, želio je ubiti Božjeg sina i znao je da će kralj Herod to pokušati. Tako je sotona bio taj koji je prouzročio da zasije zvijezda.