Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 83. PRIČA

Zidovi Jeruzalema

Zidovi Jeruzalema

POGLEDAJ radove koji se ovdje odvijaju. Izraelci su zaposleni izgradnjom Jeruzalemskih zidova. Kad je kralj Nabuhodonozor razorio Jeruzalem, prije 152 godine, srušio je zidove i zapalio vrata. Kada su se vratili iz Babilona, Izraelci nisu najprije gradili zidine. Što misliš kako su se ljudi osjećali ovdje tolike godine bez bedema oko sebe? Nisu se osjećali sigurnima.

Njihovi su neprijatelji mogli lako ući u grad i napasti ih. Ali ovaj čovjek, Nehemija, pomaže da se zidovi ponovo izgrade. Znaš li tko je Nehemija?

Nehemija je bio Izraelac koji je došao iz grada Suzana, gdje su živjeli Mardohej i Estera. Nehemija je radio u kraljevskoj palači i mogao je biti dobar prijatelj Mardoheja i kraljice Estere. Ali, Biblija ne govori da je Nehemija radio za Esterinog muža, kralja Asvera. On je radio za idućeg kralja — Artakserksa.

Sjeti se, Artakserks je bio dobar kralj koji je dao Ezdri novac da se vrati u Jeruzalem i učvrsti Jehovin templ. Ali Ezdra nije izgradio srušene Jeruzalemske zidine. Da vidimo kako je došlo do toga da to učini Nehemija.

Prošlo je 13 godina kako je kralj Artakserks dao Ezdri novac da učvrsti templ. Nehemija je sada glavni peharnik kralja Artakserksa. To znači da on poslužuje svog kralja vinom i jamči da ga nitko ne otruje. To je vrlo važan posao.

Jednog dana Nehemijin brat, Hananije i ostali Izraelci došli su posjetiti Nehemiju. Pričali su mu o nevoljama Izraelaca i kako su zidovi Jeruzalema još uvijek srušeni. To je rastužilo Nehemiju i molio se Jehovi o tome.

Jednog je dana kralj opazio da je Nehemija tužan i upitao ga: “Što te čini toliko tužnim?” Nehemija mu je rekao da je to zato što je Jeruzalem u tako lošem položaju i zidovi su srušeni. “Što bi ti želio?” pitao je kralj.

“Pusti me da idem u Jeruzalem”, rekao je Nehemija. “Tako ću moći obnoviti zidove.” Kralj Artakserks bio je dobar. Rekao je Nehemiji da može poći i, pomogao mu je nabaviti nešto drva da započne gradnju. Kada je Nehemija stigao u Jeruzalem, rekao je narodu o svom planu. Njima se svidjela ideja i rekli su: “Počnimo s gradnjom!”

Kad su neprijatelji Izraelaca vidjeli da zidovi napreduju, rekli su: “Otići ćemo i ubiti ih, a onda zaustaviti gradnju.” Ali Nehemija je za to saznao i radnicima dao mačeve i štitove. Rekao je: “Ne plašite se neprijatelja. Borite se za svoju braću, za svoju djecu, svoje žene i svoje domove.”

Narod je bio vrlo hrabar. Bili su budni i pod oružjem danju i noću i nastavili su graditi. Tako su za samo 52 dana završili zidove. Sada se narod mogao osjećati sigurnim unutar zidina. Nehemija i Ezdra učili su narod Božjim zakonima i ljudi su bili sretni.

Ali stvari još uvijek nisu bile kao prije vremena izraelskog zatočenja u Babilonu. Narodom je vladao kralj Perzije i oni su mu morali služiti. Ali Jehova je obećao da će poslati novog kralja i da će on donijeti mir ljudima. Tko je taj kralj? Kako će on donijeti mir Zemlji? Prošlo je oko 450 godina prije nego li se za to saznalo. Tada se je dogodilo najvažnije rođenje djeteta. Ali to je već druga priča.

Nehemija 1–6 poglavlje