DA si umro, kako bi se osjećala tvoja majka kad bi ponovo oživio? Bila bi vrlo sretna! No, može li se osoba koja umre ponovo vratiti u život? Da li se to dogodilo ikada prije?

Pogledaj ovdje čovjeka, ženu i malog dječaka. Čovjek je prorok Ilija. Žena je udovica iz Sarepte, a dječak je njezin sin. Jednog je dana dječak obolio. Bilo mu je sve gore dok nije umro. Ilija je rekao ženi: “Daj mi dječaka!”

Ilija je uzeo mrtvog dječaka, odnio ga u gornju sobu i položio ga na krevet. Tada je molio: “O Jehova, učini da dijete ponovo oživi.” I dječak je počeo disati! Tada ga je Ilija odnio dolje i rekao ženi: “Pogledaj, tvoj je sin živ!” Zbog toga je majka bila tako sretna.

Jedan drugi važan Jehovin prorok bio je Elizej. On je služio kao Ilijin pomoćnik. Ali ponekad je Jehova koristio i Elizeja da čini čuda. Jednom je Elizej išao u grad Sunam, gdje je neka žena bila vrlo dobra prema njemu. Kasnije je ta žena rodila dijete.

Jednog jutra, nakon što je dijete odraslo, pridružilo se je ocu u radovima na polju. Iznenada je dječak viknuo: “Boli me glava!” Nakon što je doveden kući, umro je. Kako li mu je tužna bila majka! Istog je trenutka otišla po Elizeja.

Kad je stigao, Elizej je ušao u sobu s mrtvim djetetom. Molio se Jehovi i legnuo nad tijelo dječaka. Uskoro se dječakovo tijelo zagrijalo i on je kihnuo sedam puta. Kako li je sretna bila majka kad je došla i ugledala sina živog!

Mnogo, mnogo ljudi je umrlo. To je rastužilo njihove obitelji i prijatelje. Mi nemamo moć da oživimo mrtve. Ali Jehova ima. Kasnije ćemo naučiti kako će on vratiti milijune ljudi u život.