Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 36. PRIČA

Zlatno tele

Zlatno tele

OH, NE! Što ovi ljudi sada rade? Mole se teletu! Zašto to čine?

Budući da je Mojsije dugo ostao na brdu, narod je rekao: “Ne znamo što se je dogodilo s Mojsijem. Stoga načinimo boga da nas izvede iz ove zemlje.”

“U redu”, rekao je Mojsijev brat Aron. “Donesite sve svoje zlato k meni.” Kada su to učinili, Aron je otopio zlato i načinio zlatno tele. Ljudi su rekli: “To je naš bog, koji nas je izveo iz Egipta.” Tada su Izraelci priredili veliku zabavu, služeći zlatnom teletu.

Kada je to vidio, Jehova je bio veoma ljut. Rekao je Mojsiju: “Požuri i siđi dolje! Ljudi se ponašaju vrlo loše. Zaboravili su moje zakone i klanjaju se dolje zlatnom teletu.”

Mojsije je hitro sišao s planine. I kad je prišao bliže, imao je što vidjeti. Ljudi su pjevali i plesali oko zlatnog teleta. Mojsije je bio toliko ljut da je bacio na zemlju dvije kamene ploče sa zakonom i one su se razbile u mnogo, mnogo komadića. Tada je uzeo zlatno tele i pretopio ga. Zatim je sve samljeo u prašinu.

Narod je učinio veliko zlo. Zato je Mojsije nekima zapovijedio da uzmu svoje mačeve. “Zli ljudi koji su služili zlatnom teletu moraju umrijeti!”, rekao je. I tako je ubijeno 3 000 ljudi. Ne pokazuje li nam to da trebamo biti pažljivi i služiti samo Jehovi, a ne krivim bogovima?