POGLEDAJ voće koje ovi ljudi nose. Vidiš li koliko je velik grozd? Potrebna su dva čovjeka da ga nose na ramenima. A pogledaj smokve i jabuke. Odakle je ovo prekrasno voće? Iz zemlje Kanaan. Sjeti se, Kanaan je mjesto gdje su jednom živjeli Abraham, Izak i Jakov. Ali zbog gladi Jakov je sa obitelji preselio u Egipat. Sada, oko 216 godina kasnije, Mojsije vodi Izraelce nazad u Kanaan. Stigli su do mjesta koje u pustinji zovu Kadeš.

U Kanaanu su živjeli zli ljudi. Zato je Mojsije poslao 12 uhoda i rekao im: “Ispitajte koliko tamo živi ljudi i kako su snažni. Saznajte je li zemlja dobra za uzgajanje. I donesite natrag nešto voća.”

Kad su se uhode vratile u Kadeš, rekli su Mojsiju: “To je zaista prekrasna zemlja.” I da bi to dokazali donijeli su nešto voća. Ali deset uhoda reče: “Ljudi koji tamo žive veliki su i jaki. Ubit će nas pokušamo li zauzeti zemlju.”

Izraelci su se na to uplašili. “Bilo bi bolje da smo umrli u Egiptu ili ovdje u pustinji” — govorili su. “Ubit će nas u borbi a naše će žene i djeca biti zarobljena. Izaberimo novog vođu umjesto Mojsija i vratimo se u Egipat.”

Ali dvojica uhoda vjerovali su u Jehovu i pokušali su umiriti ljude. Njihova imena su Jozua i Kaleb. Rekli su: “Ne plašite se. Jehova je uz nas. Bit će lako zauzeti zemlju.” Ali ljudi nisu slušali. Čak su pokušali ubiti Jozuu i Kaleba.

Jehova se razljutio na njih i rekao Mojsiju: “Nitko od ljudi iznad 20 godina neće ući u zemlju Kanaan. Vidjeli su čuda koja sam učinio u Egiptu, i u pustinji, ali još uvijek mi ne vjeruju. Stoga će lutati pustinjom 40 godina sve dok i posljednja osoba ne umre. Samo će Jozua i Kaleb ući u zemlju Kanaan.