ŠTO se je desilo da padnu zidovi Jerihona? Izgledaju kao da ih je raznijela velika bomba. Ali u to vrijeme nije bilo bombi, nije čak bilo ni pušaka. Bilo je to još jedno čudo od Jehove. Hajde, naučimo kako se je dogodilo.

Poslušaj što Jehova govori Jozui: “Ti i tvoji ratnici morate marširati oko grada. To činite jednom dnevno tijekom šest dana. Sa sobom nosite i Zavjetni kovčeg. Sedam će svećenika ići ispred njega i trubit će u svoje rogove.

Sedmog dana trebate sedam puta obići grad. Tada neka se zatrubi dugo u rogove, i svatko neka vikne veliki ratni poklič. Zidovi grada će tada pasti.”

Jozua i narod učinili su ono što je Jehova rekao. Dok su marširali oko grada svi su šutjeli. Nitko nije progovorio ni riječi. Sve što se je moglo čuti bio je zvuk rogova i bat koraka. Neprijatelji Božjeg naroda u Jerihonu, morali su biti vrlo uplašeni. Vidiš li onu crvenu vrpcu kako visi s jednog prozora? Čiji je to bio prozor? Da, Rahaba je učinila ono što su joj uhode rekli da učini. Cijela je njena obitelj čekala zajedno s njom.

Konačno, sedmog dana, nakon kruženja oko grada sedam puta, zatrubili su rogovi, ratnici su zavikali i zidovi su pali. Tada je Jozua rekao: “Ubijte svakog u gradu i spalite ga. Spalite sve. Sačuvajte jedino srebro, zlato, bakar i željezo i spremite to u riznice Jehovinog šatora.”

Dvojici je uhoda zapovijedio: “Idite u kuću Rahabe i dovedite je zajedno s njenom obitelji ovamo.” Rahaba i njena obitelj bili su spašeni, kao što su joj uhode i obećali.