Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Moja knjiga biblijskih priča

 50. PRIČA

Dvije hrabre žene

Dvije hrabre žene

KAD su Izraelci upali u nevolju, tražili su pomoć od Jehove. Jehova im je odgovarao, dajući im hrabre vođe da im pomažu. Biblija naziva te vođe sucima. Jozua je bio prvi sudac, a neki nakon njega zvali su se Otniel, Aod i Samgar. No, dvoje ljudi koji su pomagali Izraelu bile su žene imenom Debora i Jahela.

Debora je bila proročica. Jehova joj je dao uputstva o budućnosti i ona je tada govorila narodu što je Jehova rekao. Debora je bila i sudac. Sjedila je ispod određene palme u brdovitoj zemlji i ljudi su dolazili k njoj da im pomogne u njihovim problemima.

U to je vrijeme Jabin bio kralj Kanaana. Imao je 900 ratnih kola. Njegova je vojska bila tako jaka da su mnogi Izraelci morali biti slugama Jabina. Vojskovođa kralja Jabina bio je Sizar.

Jednog je dana Debora poslala po Baraka i rekla mu: “Jehova je rekao: ’Uzmi 10 000 ljudi i vodi ih na planinu Tabor. Tada ću vam dovesti Sizara. I dat ću vam pobjedu nad njim i njegovom vojskom.’”

Barak je rekao Debori: “Ići ću ako ćeš i ti ići sa mnom.” Debora je pošla, ali je rekla Baraku: “Ti nećeš biti proslavljen pobjedom jer Jehova daje Sizara u ruke žene.” Tako se i dogodilo.

Barak je silazio s planine Tabor ususret Sizarovim vojnicima. Iznenada je Jehova prouzročio poplavu i mnogi su se neprijateljski vojnici utopili. Ali Sizar je sa svojim ratnim kolima uspio pobjeći.

Nakon nekog vremena, Sizar je došao do Jahelinog šatora. Ona ga je pozvala unutra i dala mu mlijeka. To ga je uspavalo i uskoro je čvrsto spavao. Tada je Jahela uzela kolac od šatora i zabola ga čovjeku u glavu. Kasnije, kad je došao Barak, ona mu je pokazala mrtvog Sizara. Kako vidiš, obistinilo se ono što je rekla Debora.

Konačno, ubijen je i kralj Jabin i Izraelci su ponovo neko vrijeme imali mir.