Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 35. PRIČA

Jehova daje svoj zakon

Jehova daje svoj zakon

OKO dva mjeseca nakon izlaska iz Egipta, Izraelci su došli do brda Sinaj, koje se je zvalo i Horeb. To je bilo mjesto gdje je Jehova govorio s Mojsijem iz gorućeg grma. Ljudi su se ovdje neko vrijeme utaborili.

Dok je narod dolje čekao, Mojsije se je popeo na brdo. Gore, na vrhu brda, Jehova je rekao Mojsiju da želi da ga Izraelci slušaju i da postanu njegov poseban narod. Kada je sišao, Mojsije je rekao ljudima što je čuo od Jehove. Ljudi su obećali slušati Jehovu, jer su htjeli biti njegov narod.

Jehova je tada učinio čudnu stvar. Prouzročio je da se vrh brda zadimi i čula se je grmljavina. Rekao je narodu: “Ja sam Jehova, vaš Bog koji vas je izveo iz Egipta.” Tada je zapovijedio: “Ne smijete obožavati druge bogove, osim mene.”

Bog je Izraelcima dao još devet zapovijedi ili zakona. Ljudi su se bojali. Rekli su Mojsiju: “Govori nam ti jer se bojimo da ne poginemo od Jehovinog glasa.”

Kasnije je Jehova rekao Mojsiju: “Dođi k meni na brdo. Dat ću ti dvije kamene ploče na kojima ću napisati zakon kojeg želim da se ljudi drže.” Tako je Mojsije ponovo išao na brdo. Ostao je tamo 40 dana i noći.

Bog je imao mnogo, mnogo zakona za svoj narod. Mojsije je dolje zapisao te zakone. Bog je Mojsiju dao i dvije kamene ploče. Na njima je Bog osobno upisao 10 zakona o kojima je govorio ljudima. Oni su ih nazvali 10 Zapovijedi.

Deset zapovijedi bili su važni zakoni. Ali važni su bili i ostali zakoni koje je Bog dao Izraelcima. Jedan je bio: “Moraš ljubiti Jehovu, svog Boga svim svojim srcem, svom misli, svom dušom i svom svojom snagom.” A druga je: “Moraš voljeti svog bližnjeg kao sebe.” Božji sin, Isus Krist rekao je da su to dva najveća zakona koja je Jehova dao svom narodu Izraelu. Kasnije ćemo učiti mnogo više o Božjem sinu i njegovom učenju.