Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 39. PRIČA

Aronova palica cvjeta

Aronova palica cvjeta

POGLEDAJ cvijeće i zrele bademe kako rastu iz ove palice ili štapa. To je Aronova palica. Ovo cvijeće i bademi izrasli su iz palice preko noći! Da vidimo zašto.

Izraelci su lutali pustinjom. Neki ljudi nisu mislili da Mojsije treba biti vođa, a Aron najviši svećenik. Korej je bio jedan od takvih, zatim Datan, Abiram i 250 narodnih vođa. Došli su i rekli Mojsiju: “Zašto si se ti postavio iznad nas ostalih?”

Mojsije je odgovorio Koreju i njegovim sljedbenicima: “Sutra ujutro uzmite svoje kadionike i stavite u njih tamjan. Tada priđite Jehovinom zavjetnom šatoru. Vidjet ćemo koga će Jehova izabrati.”

Idućeg su dana Korej i njegovih 250 sljedbenika došli do zavjetnog šatora. Došli su i mnogi da ih podrže. Jehova je bio vrlo ljut. “Maknite se od šatora ovih zlih ljudi” rekao je Mojsije. “Ne dirajte ništa što im pripada.” Ljudi su poslušali i pomaknuli su se od šatora Koreja, Datana i Abirama.

Tada Mojsije reče: “Ovako ćete znati koga je Jehova odabrao. Zemlja će se otvoriti i progutati ove zle ljude.”

Kada je Mojsije prestao govoriti, zemlja se otvorila. Korejev šator i ono što je pripadalo Datanu, Abiramu i onima koji su bili s njima, je propalo i zemlja se zatvorila nad njima. Kad je narod čuo vikanje onih koji su propali u zemlju, viknuli su: “Bježimo! Zemlja bi mogla i nas progutati!”

Korej i njegovih 250 sljedbenika, stajali su još uvijek pred zavjetnim šatorom. Stoga je Jehova poslao vatru koja ih je sve spalila. Tada je Jehova rekao Eleazaru, Aronovom sinu da uzme kadionike mrtvih ljudi i od njih napravi tanke ploče da njima pokrije oltar. To će biti znak Izraelcima da nitko osim Arona i njegovih sinova ne može služiti kao svećenik pred Jehovom.

Ali Jehova je želio da bude sasvim jasno to da su Aron i njegovi sinovi oni koji su izabrani da budu svećenicima. Stoga je rekao Mojsiju: “Neka vođa svakog plemena donese svoju palicu. Za Levijevo pleme neka Aron donese svoju palicu. Tada stavi sve palice u zavjetni šator ispred zavjetnog kovčega. Palica onoga kojega ću ja izabrati svećenikom, procvjetat će.”

Kad je idućeg jutra Mojsije pogledao, a to procvjetala Aronova palica cvijećem i zrelim bademima! Vidiš li sada zašto je Jehova prouzročio da Aronova palica procvjeta?