Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Moja knjiga biblijskih priča

 33. PRIČA

Prolazak kroz Crveno more

Prolazak kroz Crveno more

POGLEDAJ što se ovdje događa! To je Mojsije svojim štapom iznad Crvenog mora. Oni koji su s njim na sigurnom, to su Izraelci. Ali Faraon i sva njegova vojska potopili su se u moru. Da vidimo kako je došlo do toga.

Kao što smo naučili, Faraon je rekao Izraelcima da idu iz Egipta nakon što ga je zadesila deseta nevolja. Oko 600 000 Izraelca (muškaraca) otišlo je iz Egipta, osim žena i djece. I velik broj drugih ljudi koji su počeli vjerovati u Jehovu, pošao je s njima. Svi su oni uzeli i svoje ovce, janjad i stoku sa sobom.

Prije nego su otišli, Izraelci su od Egipćana tražili odjeću i stvari od zlata i srebra. Egipćani su bili uplašeni zbog posljednje nevolje koja se sručila na njih. Stoga su im dali sve što su tražili.

Nakon nekoliko dana, Izraelci su stigli do Crvenog mora. Tu su se utaborili. U međuvremenu, Faraonu i njegovim ljudima, postalo je žao što su pustili Izraelce. “Pustili smo svoje robove!” — govorili su.

Tako je Faraon opet promijenio mišljenje. Brzo je uzeo ratna kola i spremio vojsku. Za Izraelcima je krenuo sa 600 specijalnih kola, najboljih u Egiptu.

Kad su Izraelci ugledali Faraona i njegovu vojsku kako idu za njima, vrlo su se uplašili. Nije bilo izlaza. S jedne strane Crveno more, a s druge Egipćani koji su se približavali. Ali Jehova je stavio oblak između njih i Egipćana. Tako Egipćani nisu mogli vidjeti Izraelce da ih napadnu.

Tada je Jehova rekao Mojsiju da ispruži štap iznad mora. Kad je to učinio, Jehova je prouzročio jak istočni vjetar. Vode mora su se podijelile i zadržale se svaka na svojoj strani.

Tada su Izraelci krenuli kroz more po suhom tlu. Trebalo je mnogo sati da milijuni ljudi sa svim svojim životinjama prođu sigurno kroz more na drugu stranu. Nakon toga Egipćani su ponovo ugledali Izraelce. Njihovi su robovi odmicali. Stoga su oni nagrnuli u more za njima.

Kad su to uradili, Bog je učinio da im otpadnu kotači s kola. Egipćani su se jako uplašili i počeli su vikati: “Jehova se bori za Izraelce protiv nas. Hajdemo odavde!” Ali, bilo je prekasno.

Jehova je zapovijedio Mojsiju da ispruži svoj štap iznad voda Crvenog mora, kao što vidiš na slici. Kad je Mojsije to učinio, zidovi vode su se sručili na svoja mjesta i preplavili Egipćane i njihova kola. Cijela vojska slijedila je Izraelce kroz Crveno more. I nijedan od njih nije iz mora izašao živ.

Kako li je Jehovin narod bio sretan radi spasenja! Ljudi su pjevali pjesmu zahvale Jehovi, govoreći: “Jehova je odnio veliku pobjedu. Bacio je konje i njihove jahače u more.” Mojsijeva sestra, Mirjam, uzela je svoj bubanj i sve su je žene slijedile. I uz ples, pjevale su kao i muškarci: “Jehova je odnio veliku pobjedu. Bacio je konje i njihove jahače u more.”