OVAJ čovjek tjera ljude raditi. Pogledaj čovjeka koji bičem udara radnika! Radnici su iz obitelji Jakova i zvali su se Izraelci. A ljudi koji su ih tjerali na rad bili su Egipćani. Izraelci su postali egipatskim robovima. Kako se je to dogodilo?

Mnoge je godine Jakovljeva velika obitelj živjela u miru u Egiptu. Josip, koji je bio najvažniji čovjek u Egiptu poslije Faraona, kralja, brinuo se je za njih. Ali Josip je umro. Novi Faraon koji nije volio Izraelce, postao je egipatskim kraljem.

Tako je on učinio Izraelce robovima. Postavio im je vrlo okrutne nadglednike. Oni su prisiljavali Izraelce na težak rad i gradnju velikih zgrada za Faraona. No, Izraelaca je bilo sve više. Konačno su se Egipćani uplašili da će Izraelaca biti mnogo i da će postati za njih prejaki.

Znaš li što je Faraon učinio? Zapovijedio je ženama koje su Izraelkama pomagale kod poroda, rekavši: “Morate ubiti svakog dječaka koji se rodi.” Ali to su bile dobre žene i nisu ubijale dječake.

Tako je Faraon izdao naredbu svim ljudima: “Uzmite svu mušku djecu Izraelaca i ubijte ih! Samo djevojčice neka ostanu na životu.” Nije li to bila užasna zapovijed? Pogledajmo kako je jedan mali dječak spašen.