Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 25. PRIČA

Obitelj seli u Egipat

Obitelj seli u Egipat

JOSIP nije više mogao vladati svojim osjećajima. Zapovijedio je slugama da izađu iz sobe. Kad je s braćom ostao sam, počeo je plakati. Možemo zamisliti kako su se iznenadili jer nisu znali zašto plače. Napokon je rekao: “Ja sam Josip. Je li moj otac još uvijek živ?”

Njegova su braća bila toliko iznenađena da nisu mogla govoriti. Uplašili su se. Ali Josip je rekao: “Molim vas priđite bliže.” Kada su to učinili, rekao je: “Ja sam vaš brat Josip, kojeg ste prodali u Egipat.”

Josip je nastavio govoriti: “Ne krivite sebe što ste me prodali. Bog je bio taj koji me poslao u Egipat da spasim ljudske živote. Faraon me je načinio vladarem cijele zemlje zato se sada brzo vratite mome ocu, sve mu ispričajte i recite mu da dođe i živi ovdje.”

Tada je Josip zagrlio braću i sve ih izljubio. Kada je Faraon čuo da su stigla Josipova braća, rekao je Josipu: “Neka uzmu teretna kola i vrate se ocu i svojoj obitelji, pa neka dođu živjeti ovamo.”

To su i učinili. Ovdje na slici vidiš Josipa kako se pozdravlja sa ocem kad je stigao sa cijelom obitelji u Egipat.

Jakovljeva obitelj postala je vrlo velika. Bilo je 70 ljudi koji su selili u Egipat, računajući Jakova, njegovu djecu i unuke. Bile su tu i žene i mnogo slugu. Svi su se oni naselili u Egiptu. Zvali su se Izraelcima jer je Bog promijenio Jakovljevo ime u Izrael. Izraelci su postali naročit narod za Boga, kao što ćemo vidjeti kasnije.