ZNAŠ li ženu s ove slike? Njeno je ime Rebeka. A čovjek koji joj ide u susret je Izak. Ona će postati njegovom ženom. Kako se to dogodilo?

Izakov otac, Abraham, želio je dobru ženu za svog sina. Nije želio da Izak oženi Hananejku, jer su ti ljudi služili krivim bogovima. Tako je Abraham pozvao svog slugu i rekao: “Želim da se vratiš tamo gdje žive moji rođaci, u Haran, i nađeš ženu za mog sina Izaka.”

Abrahamov sluga je odmah uzeo deset deva i pošao na dug put. Kad je stigao u blizinu mjesta gdje su živjeli Abrahamovi rođaci, zaustavio se na izvoru. Bilo je kasno poslijepodne, vrijeme kad gradske žene dolaze po vodu. Tada je sluga izgovorio molitvu Jehovi: “Neka žena koja dâ vodu za mene i deve bude ona koju ću izabrati Izaku”.

Uskoro je Rebeka došla po vodu. Kada je sluga zamolio vode, ona mu je pružila. Tada je ona dohvatila i dosta vode za sve žedne deve. Bio je to težak posao jer deve piju mnogo vode.

Kad je Rebeka to završila, Abrahamov sluga ju je upitao za ime njenog oca. Također je pitao može li kod njih prenoćiti. Rekla je: “Moj otac zove se Batuel a postoji i soba da prenoćiš.” Abrahamov sluga je znao da je Batuel sin Abrahamovog brata Nahora. Stoga je kleknuo i zahvalio Jehovi što ga je vodio do Abrahamovih rođaka.

Te je noći Abrahamov sluga rekao Batuelu i Rebekinom bratu Labanu zašto je došao. Obojica su se složili da Rebeka pođe s njim i uda se za Izaka. Što je ona rekla kada su je pitali? “Da” — ona je željela poći. Idućeg dana krenuli su devama na dugačak put u Kanaan.

Kada su stigli bila je večer. Rebeka je ugledala čovjeka kako korača u polju. Bio je to Izak. Radovao se je što vidi Rebeku. Njegova majka Sara umrla je pred tri godine i on je još uvijek za njom žalio. Ali sada je Izak veoma zavolio Rebeku i opet je bio sretan.