PROŠLE su dvije godine a Josip je još uvijek bio u zatvoru. Peharnik ga se nije sjetio. Tada je jedne noći Faraon usnuo dva vrlo važna sna i želio je znati što oni znače. Vidiš li kako spava? Idućeg jutra pozvao je mudrace i rekao je što je sanjao. Ali oni nisu mogli odgonetnuti značenje njegovih snova.

Tada se konačno peharnik sjetio Josipa. Rekao je Faraonu: “Dok sam bio u zatvoru, bio je tamo čovjek koji može objasniti snove.” Faraon je odmah izveo Josipa iz zatvora.

Rekao mu je svoje snove: “Vidio sam sedam debelih, lijepih krava. Tada sam ugledao sedam vrlo tankih i mršavih krava. I te mršave su pojele one debele krave.

U drugom sam snu vidio sedam lijepih klasova izraslih iz jednog stabla. Tada vidjeh sedam tankih klasova i onih sedam tankih je proždrijelo lijepe klasove.”

Josip je rekao Faraonu: “Ta dva sna znače istu stvar. Sedam debelih krava i sedam punih klasova znače sedam godina, a mršave krave i tanki klasovi znače daljnjih sedam godina. Bit će sedam godina kada će u Egiptu sve bogato roditi. A tada će doći sedam godina kada će zemlja biti neplodna.”

Stoga je Josip rekao Faraonu: “Potraži mudrog i razumnog čovjeka i postavi ga da nadgledava skupljanje hrane u toku sedam rodnih godina. Tako ljudi neće gladovati za vrijeme nerodnih godina.

Faraonu se svidjela ideja. I izabrao je Josipa da sakuplja hranu i da je sprema u skladišta. Poslije Faraona, Josip je postao najvažniji čovjek u Egiptu.

Osam godina kasnije, za vrijeme gladi, Josip je ugledao kako dolaze neki ljudi. Znaš li tko su bili? Bilo je 10-oro njegove braće! Njihov otac ih je poslao u Egipat jer su ostali bez hrane u Kanaanu. Josip ih je odmah prepoznao, ali oni nisu prepoznali njega. Znaš li zašto? Jer je Josip narastao i bio odjeven u drugačiju odjeću.

Josip se je sjetio svog sna kako će mu se njegova braća klanjati. Sjećaš li se kad si o tome čitao? I tako je Josip shvatio da ga je Bog poslao u Egipat i to s vrlo važnim razlogom. Što misliš što je Josip učinio? Da vidimo!