Mnogi će ljudi “mrziti jedni druge” te će “kod većine ohladnjeti ljubav” (Mat. 24:10, 12). Tim je riječima Isus prorekao da ljudi koji budu živjeli u razdoblju prije uništenja Jeruzalema 70. godine neće imati ljubavi prema svojim bližnjima. Krist je ujedno kazao da će se, za razliku od tih ljudi, njegovi učenici moći prepoznati po uzajamnoj  ljubavi (Ivan 13:35). Na hebrejske kršćane koji su živjeli u Jeruzalemu sigurno je jako pozitivno djelovalo to što ih je Pavao pohvalio zbog toga što pokazuju bratsku ljubav te ih potaknuo da i dalje od sveg srca ljube svoju braću.

Bliži se vrijeme kad će čitav Sotonin zao svijet biti uništen. I mi, poput naše braće iz 1. stoljeća, živimo među ljudima koji su sebični, ljube novac i užitke te nemaju ljubavi prema Bogu niti bližnjima (2. Tim. 3:1-4). Unatoč tome među Jehovinim svjedocima diljem svijeta vlada bratska ljubav. Trudimo se proslaviti Jehovu, koji je ljubav u najpotpunijem smislu te riječi, dajući sve od sebe da “bratska ljubav i dalje vlada” među nama!