JEHOVINA organizacija brzo raste, pa je potrebno sve više dvorana za skupštinske sastanke, kongresnih dvorana, objekata za održavanje raznih teokratskih tečajeva te prevoditeljskih ureda, a usto je potrebno proširiti podružnice u raznim dijelovima svijeta. Stoga je u listopadu 2013. Vodeće tijelo osnovalo novi odjel s ciljem da se radovi na projektiranju, gradnji, renoviranju i održavanju naših objekata izvedu na najučinkovitiji i najekonomičniji način. Taj novi odjel zove se Glavni odjel za projektiranje i gradnju, a nalazi se u našem glavnom sjedištu u Brooklynu (New York). Njegov rad nadgleda Izdavački odbor Vodećeg tijela.

 Glavni odjel nadgleda rad Regionalnih odjela za projektiranje i gradnju, koji se nalaze u našim podružnicama u Australiji, Njemačkoj, Južnoafričkoj Republici i Sjedinjenim Državama. Regionalni odjeli koordiniraju projektiranje, gradnju i održavanje naših objekata u regijama koje nadgledaju. Cilj im je ubrzati gradnju dvorana za skupštinske sastanke. Prije su se dvorane gradile uz pomoć Regionalnog odbora za gradnju ili su bile uključene u program pružanja pomoći zemljama koje ne mogu same financirati gradnju. Sada su oba modela pružanja pomoći spojena u jedan kako bi se iskoristile prednosti svakog od njih i ubrzala gradnja naših objekata.

Da bi se zadovoljila sve veća potreba za dvoranama za skupštinske sastanke i kongresnim dvoranama, u svakoj je podružnici osnovan Područni odjel za projektiranje i gradnju. Taj odjel odgovoran je izravno Odboru podružnice u kojoj se nalazi. Zanimljivo je da sada svaka podružnica može slati članove graditeljskog tima, koji su u punovremenoj službi, na pojedina gradilišta kako bi pomogli braći izgraditi dvoranu za skupštinske sastanke ili kongresnu dvoranu.

U travnju 2014. radilo se na preko 270 velikih projekata, među kojima je bilo i 90 prevoditeljskih ureda, 35 kongresnih dvorana i 130 projekata u raznim podružnicama. Osim toga, hitno je potrebno izgraditi ili potpuno renovirati više od 14 000 dvorana za skupštinske sastanke.

Doista je ohrabrujuće vidjeti da među Jehovinim slugama ne postoje nacionalne, kulturne i jezične barijere te da složno grade objekte koji su na slavu i čast  Jehovinom svetom imenu! Dan Molchan, koji radi u Odboru za osoblje, u vezi s tim kaže: “Čeka nas još jako puno posla i zato smo zahvalni braći i sestrama na njihovim molitvama, ali i na prilozima kojima podupiru građevinske projekte. No posebno smo zahvalni braći i sestrama koji rade na tim projektima.”