Godina “milosti Jehovine” nije doslovna godina

61:1, 2

  • To je razdoblje tijekom kojeg Jehova krotkima daje priliku da se odazovu na njegovu objavu slobode

  • U 1. stoljeću “godina milosti” počela je 29. godine, u vrijeme kad je Isus započeo svoju službu, te je trajala sve do 70. godine, kada je došao Jehovin “dan osvete” u kojem je Jeruzalem razoren

  • U naše vrijeme godina milosti počela je Isusovim ustoličenjem na nebu 1914, a trajat će do velike nevolje

Jehova se služi “stablima pravednosti” kako bi pomagao svom narodu

61:3, 4

  • Hebrejska riječ prevedena sa “stabla” u ovom retku ukazuje na velika i snažna stabla

  • Najviša stabla na svijetu obično rastu zajedno u šumama te jedna drugima služe kao zaštita

  • Veliko razgranato korijenje može biti isprepleteno, pa stabla na taj način dodatno dobivaju na stabilnosti i lakše odolijevaju olujama

  • Mladice i mlada stabla štiti sjena visokog drveća, a lišće koje pada s drveća obogaćuje tlo pod njima

Svi članovi međunarodne kršćanske skupštine nalaze podršku i zaštitu pod “stablima pravednosti”, koja predočavaju pomazani ostatak