Sestre u Indoneziji nude brošuru Slušaj Boga i živi vječno

NAŠ KRŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA — RADNI LISTOVI veljača 2016.

Prezentacije

Pročitaj neke ideje kako ponuditi časopis Probudite se! te brošuru Slušaj Boga i živi vječno. Pomoću tih ideja sastavi vlastite prezentacije.

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Nehemija je ljubio pravu religiju

Pokušaj si predočiti s koliko je truda Nehemija obnavljao jeruzalemske zidine i zastupao pravu religiju (Nehemija, 1-4).

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Nehemija je bio izvanredan nadglednik

Pomagao je Izraelcima da radosno služe pravom Bogu. Pomoću ilustracije predoči si događaje koji su se odigrali u Jeruzalemu tijekom mjeseca tišrija 455. pr. n. e. (Nehemija 8:1-18)

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Vjerni Božji sluge spremno prihvaćaju Božje vodstvo

U Nehemijino doba Jehovin je narod na različite načine podupirao pravu religiju (Nehemija 9-11).

ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Nisam mogla izabrati bolji život

Mladi u Jehovinoj organizaciji doista imaju prilike voditi smislen život. Analiziraj film pomoću pitanja.

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Korisne pouke iz Nehemijine knjige

Predoči si kako je Nehemija revno branio pravu religiju (Nehemija 12-13).

ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Pozovi sve ljude na svom području na obilježavanje Kristove smrti!

Uvod za ponudu pozivnice za obilježavanje Kristove smrti. Drži se navedenih savjeta kako bi pomogao osobama koje su pokazale i najmanji interes za biblijsku istinu.

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Estera se zauzela za Božji narod

Pokušaj si predočiti s koliko je hrabrosti Estera stala u obranu Jehovinog naroda (Estera 1-5).