Jehova je ljude usporedio sa smokvama

24:5

  • Židovi koji su u Babilonu ostali vjerni Bogu bili su nalik dobrim smokvama

24:8

  • Nevjerni kralj Sidkija i drugi koji su činili zlo bili su nalik lošim smokvama

Kako možemo imati srce koje poznaje Jehovu?

24:7

  • Budemo li proučavali njegovu Riječ i primjenjivali ono što učimo, Jehova će “otvoriti” naše srce kako bismo ga mogli još bolje upoznati

  • Moramo iskreno preispitati svoje srce i iskorijeniti iz njega sve želje i stavove koji ugrožavaju naš odnos s Jehovom

Razmisli: Mogu li za sebe reći da poznajem Jehovu “svim srcem svojim”? Kako mogu steći srce koje će istinski poznavati Jehovu?