Propovijedanje od vrata do vrata u Italiji

NAŠ KRŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA — RADNI LISTOVI srpanj 2017.

Prezentacije

Prezentacija za Stražarsku kulu i prijedlog kako prenijeti biblijsku istinu o tome zašto na svijetu ima toliko patnji. Pomoću tih ideja sastavi vlastite prezentacije.

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Imaš li “meko” srce?

Kakve veze naše simbolično srce ima s odlukama koje donosimo u vezi sa zabavom ili odijevanjem? Kako možemo pokazati da imamo “meko” srce?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Ispunjavaš li svoja obećanja?

Koje je posljedice kralj Sidikija snosio zato što je pogazio svoju riječ? Što učimo iz toga?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Jehova – oprašta i zaboravlja!

Koji biblijski primjeri jasno pokazuju da Jehova spremno oprašta? Zašto nam način na koji se Jehova ophodio s Davidom, Manašeom i Petrom jača vjeru u to da će Jehova i nama oprostiti naše grijehe?

ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Možeš li oprostiti sam sebi?

Ponekad jako teško sami sebi oprostimo nešto što nam je Jehova ionako već odavno oprostio. Što tada učiniti?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Kruna pripada onome tko na nju ima zakonsko pravo

Kako se Ezekijelovo proročanstvo o kralju koji “po zakonu” ima pravo na krunu ispunilo na Isusu? Što nam to govori o Jehovi?

ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Lijepe manire – naročito važne u službi propovijedanja

Ljudi nas možda promatraju dok stojimo pred njihovim vratima u službi propovijedanja. Kako možemo pokazati da imamo lijepe manire dok propovijedamo drugima?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Proročanstvo protiv Tira jača našu vjeru u Jehovinu Riječ

Ezekijelovo proročanstvo o uništenju Tira ispunilo se do najsitnijih detalja.