Pisac 83. psalma vjerojatno je bio potomak levita Asafa, koji je bio suvremenik kralja Davida. Taj je psalam napisan u vrijeme kad su Izraelcima prijetili okolni narodi.

83:1-5, 16

  • Psalmist se u svojoj molitvi usredotočio na Jehovino ime i njegovu vrhovnu vlast, a ne na svoju sigurnost

  • I danas su Božji sluge stalno izloženi raznim napadima. No svojom vjernošću i ustrajnošću mi slavimo Jehovu

83:18

  • Jehova želi da znamo njegovo ime

  • Svojim postupcima trebamo pokazati da nam je Jehova najvažniji u životu