U Propovijedi na gori Isus je rekao: “Ne budite zabrinuti za život svoj” (Mt 6:25). Istina, za nesavršene ljude koji žive u Sotoninom svijetu posve je normalno da s vremena na vrijeme osjećaju nemir i tjeskobu. No Isus je svoje sljedbenike učio da u životu ne budu pretjerano zabrinuti (Ps 13:2). Zašto? Zato što nam prekomjerna briga, čak i u vezi sa svakodnevnim stvarima, može odvraćati pažnju od onoga što je istinski važno i sprečavati nas u nastojanju da najprije tražimo Kraljevstvo (Mt 6:33). Ono što je Isus rekao u nastavku propovijedi pomoći će nam da odbacimo od sebe nepotrebne brige.

Oko čega se sve više ne želim pretjerano brinuti?