PRIKAZ
Tekst
Slika

Jehova je obećao da će obnoviti pravu religiju i bogoslužje u hramu u Jeruzalemu. No kad su se izgnanici vratili iz Babilona, naišli su na brojne prepreke. Između ostalog, kralj je izdao odredbu kojom je zaustavio gradnju. Mnogi su se bojali da radovi nikada neće biti dovršeni.

 1. oko 537. pr. n. e.

  Kir naredio obnovu hrama

 2. 3:3

  sedmi mjesec

  podignut žrtvenik; prinosile se žrtve

 3. 3:10, 11

  536. pr. n. e.

  položen temelj

 4. 4:23, 24

  522. pr. n. e.

  kralj Artakserks prekinuo gradnju

 5. 5:1, 2

  520. pr. n. e.

  Zaharija i Hagaj hrabrili narod da nastavi gradnju

 6. 6:15

  515. pr. n. e.

  hram dovršen