24:39

Većina ljudi dopušta da im uobičajena životna rutina potisne duhovne potrebe u drugi plan. Kako se duhovno budni kršćani razlikuju od ovog svijeta kad je riječ o...

  • svjetovnom obrazovanju?

  • zabavi?

  • zaposlenju?

  • materijalnim stvarima?