Objavitelji pozivaju ljude na sastanak

NAŠ KRŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA — RADNI LISTOVI listopad 2016.

Prezentacije

Pročitaj neke prijedloge o tome kako ponuditi Probudite se! i pozivnicu za sastanke te kako ljudima prenijeti biblijsku istinu o tome što se s nama događa nakon smrti. Sastavi vlastite prezentacije.

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

“Uzdaj se u Jehovu svim srcem svojim”

Treće poglavlje Mudrih izreka jamči nam da će nas Jehova blagosloviti ako se uzdamo u njega. Kako možeš provjeriti uzdaš li se u Jehovu svim svojim srcem?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

“Neka ti srce ne zastrani”

Sedmo poglavlje Mudrih izreka opisuje mladića koji je upao u grijeh jer je u svom srcu odbacio Jehovina moralna mjerila. Što možemo naučiti iz njegovih grešaka?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Mudrost je bolja od zlata

U 16. poglavlju Mudrih izreka stoji da je bolje steći mudrost nego zlato. Zašto je mudrost koju daje Bog toliko vrijedna?

ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Kako davati kvalitetne komentare?

Kvalitetni komentari izgrađuju i osobu koja komentira i čitavu skupštinu. Koja su obilježja kvalitetnog komentara?

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

Budi u miru s drugima

Mir koji vlada među Jehovinim slugama nije slučajnost. Božja Riječ može nam pomoći da nadvladamo snažne emocije i promičemo mir.

BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI

“Odgajaj dijete prema putu kojim treba ići”

Zašto je stega neophodna da bi se djecu dobro odgojilo? 22. poglavlje Mudrih izreka sadrži praktične savjete za roditelje.

ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Koristiš li naše posjetnice?

Kad god ti se ukaže prilika, koristi naše posjetnice kako bi ljudima skrenuo pažnju na Božju Riječ i našu internetsku stranicu.