Isus je odličan primjer svoj djeci i mladima. Već od djetinjstva rado je slavio Jehovu i pokazivao poštovanje prema svojim roditeljima.

Mladi, kako se možete ugledati na Isusa kad je riječ o...