I Jošua i Salamun potvrdili su da nijedno Jehovino obećanje nikada “nije ostalo neispunjeno” (Jš 23:14; 1Kr 8:56). Snažne riječi te dvojice pouzdanih svjedoka samo dodatno učvršćuju temelj na kojem gradimo svoju vjeru (2Ko 13:1; Tit 1:2).

Kako je Jehova ispunio svoja obećanja u Jošuinim danima? Zajedno s obitelji pogledaj film Nije ostalo neispunjeno niti jedno obećanje”, a zatim razmotrite sljedeća pitanja: (1) Kako možeš pokazati da imaš snažnu vjeru poput Rahabe? (He 11:31; Jk 2:24-26). (2) Kako Akanov slučaj pokazuje da hotimična neposlušnost ima tragične posljedice? (3) Zašto su Gibeonjani lagali Jošui i sklopili mir s Izraelcima, a bili su vješti i hrabri ratnici? (4) Kako se Jehovina riječ ispunila kad se pet amorejskih kraljeva udružilo protiv Izraela? (Jš 10:5-14). (5) Kako si ti osobno osjetio Jehovinu ruku kad si u svom životu dao prednost Kraljevstvu i Božjoj pravednosti? (Mt 6:33).

Dok razmišljamo o svemu što je Jehova učinio, što još uvijek čini i što će tek učiniti, naša vjera u njegova obećanja postaje sve jača (Ri 8:31, 32).

Imaš li vjeru kakvu je imao Jošua?