David je napisao 51. psalam nakon što je prorok Natan razotkrio težak grijeh koji je David počinio s Bat-Šebom. Davida je pekla savjest zbog onoga što je učinio te je ponizno priznao svoj grijeh (2Sa 12:1-14).

David je sagriješio, ali je imao priliku duhovno se oporaviti

51:3, 4, 8-12, 17

  • Prije nego što se pokajao i priznao svoj grijeh, osjećao je grižnju savjesti i bio je bio jako nesretan

  • Znao je da Bog osuđuje njegov postupak i zbog toga je osjećao strašnu bol, kao da mu je netko slomio kosti

  • Silno je želio da mu Bog oprosti, da se duhovno oporavi i da ponovno bude radostan

  • Ponizno je molio Jehovu da u njemu probudi želju da mu bude poslušan

  • Bio je uvjeren da će mu Jehova oprostiti