21:25-28

Bliži se dan kad će Isus kazniti zle i izbaviti vjerne Božje sluge. Da bismo bili spašeni, moramo biti duhovno jaki i potpuno spremni za taj dan.