40:10, 14, 16

  • Stražarnice i visoki stupovi služe nam kao podsjetnik da Jehova ima visoka moralna i duhovna mjerila

  • Upitaj se: Kako mogu pokazati da podržavam Jehovina uzvišena mjerila ponašanja?