Psalmist je rekao da ga je obavila “užad smrti”. Međutim, Jehova ga je izbavio iz smrtne opasnosti, a psalmist mu je na tome bio duboko zahvalan (Ps 116:3). Potaknut zahvalnošću, čvrsto je odlučio održati sva obećanja koja je dao Jehovi i ispuniti sve svoje dužnosti prema njemu.

Za što bih se sve mogao zahvaliti Jehovi ovaj tjedan?

Kako mogu pokazati svoju zahvalnost Jehovi?