Petr Muzny stručnjak je za pravo i logiku. Pogledajte kako ga je razmišljanje o načelu da svaka posljedica mora imati svoj uzrok navelo da preispita svoja gledišta.