Noa je bio vjerni Božji sluga. Zašto je Jehova Bog imao naklonost prema njemu? Po čemu je Noa bio poseban? Pogledajte kako su Noini postupci koristili i njegovoj obitelji, ali i svim ljudima koji danas žive.