Je li dovoljno samo željeti biti vjeran Bogu ili samo tvrditi da smo mu vjerni? Koliko je važno to dokazati svojim postupcima? To se jasno može vidjeti iz izvještaja zapisanog u 2. Mojsijevoj, u poglavljima 20, 24, 32 i 34.

Na temelju 2. Mojsijeve 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.