“Dokle god dišem, neću odstupiti od neporočnosti svoje!” (Job 1:1-2:10; Danijel 6:1-28)

IZABERITE FORMAT