Je li Bog kriv za ljudske patnje?

Što biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Ne znam

Što kaže Biblija?

“Daleko od toga da bi pravi Bog zlo činio, da bi Svemogući nepravedno postupao!” (Job 34:10). Bog nipošto ne uzrokuje zlo i nevolje koje pogađaju čitav svijet.

Što još možemo naučiti iz Biblije?

  • Sotona Đavo, “vladar svijeta”, glavni je krivac za patnje koje vidimo posvuda oko sebe (Ivan 14:30).

  • Osim toga, patnje i nevolje često su posljedica loših odluka koje donose sami ljudi (Jakov 1:14, 15).

Hoće li patnje ikada prestati?

Neki smatraju da ljudi udruženim snagama mogu riješiti sve naše probleme, dok se drugi baš ne nadaju da će stanje u svijetu ikada biti bolje. Što vi mislite o tome?

Što kaže Biblija?

Bog će stati na kraj svim patnjama. “Smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti” (Otkrivenje 21:3, 4).

Što još možemo naučiti iz Biblije?