ŠTO KAŽU NEKI LJUDI: “Bog vlada ovim svijetom, dakle on uzrokuje prirodne katastrofe. To je očit dokaz njegove okrutnosti.”

ŠTO KAŽE BIBLIJA: “Cijeli je svijet pod vlašću Zloga”, piše u 1. Ivanovoj 5:19. Tko je taj Zli? Biblija otkriva da je to Sotona (Matej 13:19; Marko 4:15). Može li se reći da je njegova vlast povezana s prirodnim katastrofama? Sotona koristi svoju moć kako bi ljude naveo da budu poput njega — sebični i pohlepni te da donose odluke ne razmišljajući o posljedicama. Ne objašnjava li to zašto ljudi nemudro postupaju s vlastitim domom, planetom Zemljom? Mnogi stručnjaci upozoravaju da zagađivanje okoliša i pretjerano iskorištavanje prirodnih dobara vodi do prirodnih katastrofa i utječe na njihovu razornost. A zbog načina života suvremenog čovjeka prirodne katastrofe uzrokuju štete ogromnih razmjera.

Zašto je Bog dopustio Sotoni da zavlada svijetom? Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo se vratiti na sam početak ljudske povijesti — kad su se naši praroditelji pobunili protiv Božje vlasti. Većina čovječanstva povela se za njima. Time što se ne žele podložiti Božjoj vlasti, ljudi se svojevoljno prepuštaju na milost i nemilost Božjeg zakletog neprijatelja, Sotone Đavla, za kojeg je Isus rekao da je “vladar svijeta” (Ivan 14:30). Ipak, Biblija pokazuje da Sotona neće zauvijek vladati svijetom.

Jehovi * nije svejedno dok promatra kako se Sotona okrutno ophodi s ljudima. Naše patnje diraju njegovo srce. Biblija otkriva kako se Bog osjećao kad je vidio nevolje koje su snašle stari Izrael. U Izaiji 63:9 piše: “U svim nevoljama njihovim on je osjećao bol.” Jehova je već osudio Sotonu, a uskoro će mu jednom zauvijek stati na kraj. Svog je Sina, Isusa Krista, postavio za Kralja svog Kraljevstva. Od njegove pravedne vlasti ljudski će rod imati vječne koristi.

ZAKLJUČAK: Sotonu očito nije briga za ljude. No Isus će biti potpuno drugačiji vladar. On neće dopustiti da prirodne katastrofe nanose štetu ljudima. Već je dokazao da ima moć nad prirodnim silama. Naprimjer jednom je svoje učenike zaštitio od oluje. U Bibliji stoji: “Ustao [je] te zaprijetio vjetru i rekao moru: ‘Umiri se! Umukni!’ I vjetar je utihnuo i nastala je potpuna tišina.” Njegovi su učenici nato kazali: “Tko li je ovaj, da ga čak vjetar i more slušaju?” (Marko 4:37-41). Taj nam događaj jamči da će Isus voditi brigu o svojim podanicima koji će živjeti na Zemlji pod vlašću Božjeg Kraljevstva (Danijel 7:13, 14).

^ odl. 5 Biblija otkriva da Božje ime glasi “Jehova” ili “Jahve”.