Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Stražarska kula  |  rujan 2012.

 Čitatelji pitaju

Da li žene u kršćanskoj zajednici Jehovinih svjedoka propovijedaju evanđelje?

Da li žene u kršćanskoj zajednici Jehovinih svjedoka propovijedaju evanđelje?

Među Jehovinim svjedocima ima nekoliko milijuna žena i sve one revno propovijedaju evanđelje, odnosno dobru vijest o Božjem Kraljevstvu. U Psalmu 68:11 zapisano je proročanstvo koje glasi: “Jehova riječ šalje — velika je vojska žena koje dobru vijest objavljuju.”

U nekim religijama žene predvode i poučavaju svoje suvjernike. Postoji li takva praksa i kod Jehovinih svjedoka? Kratko rečeno, ne postoji.

Neke kršćanske crkve imaju svećenice koje predvode i poučavaju svoju pastvu. Jehovine svjedokinje to ne čine. Njihovo propovijedanje biblijske poruke okrenuto je prvenstveno ljudima iz svijeta, to jest onima koje sreću u propovijedanju od kuće do kuće i na drugim mjestima.

Za razliku od svećenica kršćanskih crkava Jehovine svjedokinje ne poučavaju skupštinu u prisutnosti krštenih muškaraca zato što se iz Biblije jasno da zaključiti da je nadgledanje i poučavanje skupštine Bog namijenio samo muškarcima koji služe kao pastiri i učitelji (1. Timoteju 3:2; Jakov 3:1).

Biblija nigdje ne spominje da je neka žena nadgledala kršćansku skupštinu u 1. stoljeću. Bog je odredio da tu službu vrše muškarci. To se jasno vidi iz uputa koje je apostol Pavao dao svom suvjerniku Titu, koji je također bio starješina. Napisao mu je: “Ostavio sam te na Kreti zato da (...) imenuješ starješine po gradovima.” U nastavku je dodao da “starješina mora biti čovjek kojem se nema što prigovoriti, koji ima samo jednu ženu” (Titu 1:5, 6). Sličnu je uputu dao i Timoteju, kojem je napisao: “Ako tko želi služiti kao nadglednik, hvalevrijednu službu želi. Stoga nadglednik treba biti besprijekoran, imati samo jednu ženu, biti (...) sposoban poučavati” (1. Timoteju 3:1, 2).

Zašto je nadgledanje kršćanske skupštine povjereno samo muškarcima? Odgovor nalazimo u riječima apostola Pavla: “Ne dopuštam da žena poučava, niti da bude nadređena muškarcu, nego neka šuti. Jer prvo je stvoren Adam, a onda Eva” (1. Timoteju 2:12, 13). Bog je muškarca stvorio prije žene i njemu je odlučio povjeriti ulogu učitelja i nadglednika.

Već smo spomenuli da Jehovini svjedoci ozbiljno shvaćaju nalog da propovijedaju i stoga su svi oni propovjednici dobre vijesti. U tome postupaju po uzoru na svog Vođu, Isusa Krista. Evanđelist Luka zapisao je da je Isus, dok je bio na Zemlji, išao “od grada do grada i od sela do sela, propovijedajući i objavljujući dobru vijest o kraljevstvu Božjem”. Isus je kasnije poslao svoje sljedbenike da i oni propovijedaju. Oni su ga poslušali i pošli “od sela do sela objavljujući dobru vijest” (Luka 8:1; 9:2-6).

Svi Jehovini svjedoci, i muškarci i žene, propovijedaju poruku o Božjem Kraljevstvu i tako ispunjavaju Isusovo proročanstvo: “Ova dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj” (Matej 24:14).