MISLIŠ li da je teško ispravno postupati? *— Ako misliš da jest, većina ljudi složit će se s tobom. Čak ni odraslima nije lako činiti ono što znaju da bi trebali. Pogledajmo zašto je Jošiji bilo naročito teško donositi ispravne odluke. Znaš li tko je on bio?—

Jošija je bio sin judejskog kralja Amona. Amon je imao samo 16 godina kad mu se rodio Jošija. Bio je bio jako loš, kao što je bio i njegov otac, kralj Manaše. Ustvari, Manaše je godinama bio zli vladar. A onda su ga Asirci zarobili i odveli ga u daleki Babilon. Dok je ondje bio zatočen, Manaše je preklinjao Jehovu da mu oprosti i on je uslišio njegovu molbu.

Kad je Manaše bio oslobođen, vratio se u Jeruzalem i ponovno počeo kraljevati. Odmah je ispravio loše stvari koje je učinio te je poticao narod da služi Jehovi. Sigurno je bio tužan kad se njegov sin Amon nije ugledao na njegov dobar primjer. Otprilike u to vrijeme rodio se Jošija. Biblija ne govori ništa o tome koliko je vremena Manaše proveo sa svojim unukom Jošijom. No što misliš, je li se Manaše trudio potaknuti Jošiju da služi Jehovi?—

Kad je Jošija imao samo šest godina, Manaše je umro, a Jošijin otac Amon postao je kralj. Amon je vladao samo dvije godine, a onda su ga ubili njegovi sluge. Tako je Jošija s osam godina postao kralj Jude (2. Ljetopisa, 33. poglavlje). Što misliš, kako su se stvari dalje odvijale? Je li Jošija odlučio ugledati se na loš primjer svog oca Amona ili na dobar primjer svog djeda Manašea, koji se pokajao za svoje prijestupe?—

Iako je Jošija još bio dijete, čvrsto je odlučio služiti Jehovi. Zato je slušao one koji su voljeli Jehovu, a ne ljude koji su bili prijatelji njegovog oca. Jošija je imao samo osam godina, no znao je da treba slušati ljude  koji vole Boga (2. Ljetopisa 34:1, 2). Želiš li saznati nešto više o onima koji su pomagali Jošiji svojim savjetima i bili mu uzor?—

Na Jošiju je pozitivno utjecao prorok Sefanija. On je bio njegov rođak — vjerojatno je bio potomak Manašeovog oca, dobrog kralja Ezekije. U prvoj polovici Jošijine vladavine Sefanija je napisao biblijsku knjigu koja nosi njegovo ime. Upozoravao je na nevolje koje će snaći one koji ne žele činiti ono što je pravo, a Jošija je očito ozbiljno shvatio ta upozorenja.

Jošija se ugledao i na Jeremiju, za kojeg si vjerojatno već čuo. Jeremija i Jošija bili su vršnjaci, a Jeremija je živio blizu Jeruzalema. Jehova ga je nadahnuo da napiše biblijsku knjigu koja nosi njegovo ime. Kad je Jošija poginuo u ratu, Jeremija je napisao tužaljku u kojoj je izrazio koliko ga je pogodila njegova smrt (2. Ljetopisa 35:25). Njih su dvojica sigurno jako hrabrila jedan drugoga da ostanu vjerni Jehovi.

Kako su Sefanija i Jeremija svojim primjerom potaknuli Jošiju da čini ono što je ispravno?

Što možeš naučiti čitajući o Jošiji?— Ako i ti imaš oca koji ne služi Jehovi, može li te netko drugi poučavati o Bogu? Možda bi to mogla biti tvoja majka, tvoj djed, tvoja baka ili neki drugi član tvoje obitelji. S tobom može proučavati Bibliju i neka druga osoba koja služi Jehovi, ako se tvoja majka s time slaže.

Premda je Jošija još bio dijete, znao je da prijatelje treba tražiti samo među onima koji služe Jehovi. Ugledaj se na njega i uvijek čini ono što je ispravno!

^ odl. 3 Ako članak čitate sa svojim djetetom, crta je znak da trebate zastati i pustiti dijete da kaže što misli.