Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Marijina uloga u Božjem naumu

Marijina uloga u Božjem naumu

KAD je Isus jednom prilikom poučavao ljude, neka je žena iz mnoštva povikala: “Sretna je utroba koja te nosila i prsa koja si sisao!” Da je Isus želio da ljudi štuju njegovu majku, mogao je tu priliku jako dobro iskoristiti i poučiti ih da to čine. Međutim Isus je toj ženi rekao: “Ne, nego sretni su oni koji slušaju riječ Božju i drže je!” (Luka 11:27, 28).

Isus svojoj majci nije iskazao neku posebnu počast niti je svojim učenicima ikad rekao da to moraju činiti. Zašto onda mnogi iskreni vjernici štuju Mariju? Ukratko ćemo na temelju Biblije razmotriti neka raširena vjerovanja o Isusovoj majci.

“Milosti puna”, “blagoslovljena među ženama”

Anđeo Gabrijel došao je objaviti Mariji koja je njezina uloga u Božjem naumu. Tom ju je prilikom pozdravio riječima: “Zdravo, milošću obdarena, Jehova je s tobom!” (Luka 1:28). U jednom drugom prijevodu Biblije taj pozdrav glasi: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Nedugo nakon tog događaja Elizabeta je Mariju pozdravila riječima: “Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje!” (Luka 1:42). Pokazuju li te izjave da trebamo štovati Mariju?

Ne, ne pokazuju. Iako se te riječi nalaze u jednoj molitvi koju katolici upućuju Mariji, Biblija ne uči da se molimo njoj. Gabrijel i Elizabeta svojim su riječima priznali da je Marija dobila izuzetnu čast time što je trebala roditi Mesiju, ali u Bibliji nigdje ne piše da molitve trebamo upućivati Mariji. Naprotiv, kad su učenici rekli Isusu  da ih nauči moliti se, on ih je poučio da molitve moraju upućivati njegovom Ocu. Ustvari, ta se poznata Isusova molitva zove Očenaš i počinje riječima: “Oče naš, koji jesi na nebesima” (Matej 6:9).

Uzvišen položaj

Mnogi vjeruju da je Marija sada “Kraljica neba”. No u Bibliji se Mariju nigdje ne naziva tom titulom. Ipak, Biblija kaže da ona ima uzvišen položaj u Božjem nebeskom uređenju. Koji je to položaj?

Isus je rekao da će neki njegovi vjerni učenici vladati s njim u njegovom Kraljevstvu (Luka 22:28-30). Isus će tim učenicima dati uzvišen položaj — oni će biti “svećenici Bogu našemu i kraljevat će nad zemljom” (Otkrivenje 5:10). Biblija nam daje dovoljno argumenata da nedvojbeno zaključimo kako je i Marija među osobama koje će dobiti taj uzvišeni položaj. Zašto to možemo reći?

U prošlom smo članku spomenuli da se Marija nakon Isusove smrti ‘ustrajno molila’ s njegovim učenicima i braćom. Tom se prilikom sakupilo oko 120 osoba, a među njima su bile i “neke žene” (Djela apostolska 1:12-15). U Bibliji stoji da su i “na dan Pedesetnice svi bili zajedno na istome mjestu”. Tada je Bog na njih izlio svoj sveti duh i tako im omogućio da govore različitim jezicima (Djela apostolska 2:1-4).

To što su Marija i neke druge žene tom prilikom od Boga dobile sveti duh pokazuje da su izabrane za suvladare u Isusovom nebeskom Kraljevstvu. Dakle s razlogom možemo vjerovati da Marija već vlada zajedno s Isusom u nebeskoj slavi (Rimljanima 8:14-17). Obratimo sada pažnju na uzvišenu ulogu koju će ona i drugi Isusovi suvladari imati u ispunjavanju Božjeg nauma.

Blagoslovi namijenjeni ljudskom rodu

U biblijskoj knjizi Otkrivenje stoji da će 144 000 osoba uskrsnuti na nebo i da će služiti s Isusom kao svećenici, suci i kraljevi (Otkrivenje 14:1, 4; 20:4, 6). Oni će kao svećenici pomagati poslušnim ljudima da na temelju Isusove savršene žrtve dođu do duhovnog, moralnog i tjelesnog savršenstva (Otkrivenje 21:1-4). Za sve vjerne sluge Jehove Boga to će biti uistinu prekrasno vrijeme! *

Marija je imala i još uvijek ima ulogu u ispunjavanju Jehovinog nauma. Zbog njezine poniznosti, vjere, poslušnosti, privrženosti svojoj djeci, a naročito zbog ustrajnog podnošenja kušnji, svakako je trebamo oponašati. Budući da je rodila Mesiju i da će pomagati ljudima da dođu do savršenstva, trebamo je izuzetno cijeniti.

Marija nam je uzor u poniznosti, vjeri i poslušnosti

Međutim najvažnija pouka koju učimo od Marije i svih drugih vjernih Božjih slugu glasi: trebamo obožavati samo Jehovu Boga i nikoga drugoga. Ona i drugi Kristovi suvladari koji su na nebu govore: “Onome koji sjedi na prijestolju [Jehovi Bogu] i Janjetu [Isusu Kristu] neka je blagoslov i čast i slava i moć u svu vječnost!” (Otkrivenje 5:13; 19:10).

^ odl. 13 Više informacija o tim Božjim blagoslovima možete pronaći u 8. poglavlju knjige Što Biblija doista uči? Knjigu su objavili Jehovini svjedoci.